r

הקריאות לימי פורים

23 ינואר

© כל הזכיות שמורות, מיועד רק להאזנה ואסור להעתקה.


תיקון פוריםמפטיר זכורהפטרת זכורפתיחה למגילה – "חסדי"קריאת המגילה


סיום


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0