r וידאו: תיעוד נדיר של פירוק כריכת ספר כתב יד מתימן - נוסח תימן

וידאו: תיעוד נדיר של פירוק כריכת ספר כתב יד מתימן

23 ינואר
אם יש ברשותך כתב יד שאתה מעוניין למוכרו

צלצל ל- 03-6781444
שים לב!

לפירוק כריכה בכוחות עצמך נא תתיעץ עימנו בטל' הנ"ל.

0