r חוברת בין המצרים התש"ע (ג') - נוסח תימן

חוברת בין המצרים התש"ע (ג')

23 ינואר

רגע… בהתבוננות ! –             על מזג האויר המשתנה.                   


לאוקמי גירסא –  פניני עיוני גירסאות בתפילות ופיוטים.  בפיוט נחמו נחמו עמי.


א.  גנוזות       קטעים מתוך תכלאל כת"י  כמוהר"ר יצחק ב"ר אברהם ונה זיע"א.


ב. שרשי מנהגי תימן – בענין הכרזת או ברכת החודש, מאת כה"ר הגאון רבי פנחס קורח שליט"א, ובתוכו הובא צילום כת"י תשובה בענין הנ"ל למו"ז כמוהר"ר חיים קורח זיע"א.  


ג. בירור הלכה –  בעניין ברכת שהחיינו בבין המצרים, מאת הרב הגאון רבי יצחק מועלם שליט"א.


ד.  בירור הלכה – בעניין מוקצה בשברי כלים, מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א.


ה.  בית המדרש – לקט מאגדות חז"ל בעניינא דיומא.


ו.  הלכות ומנהגים –  בעניינא דיומא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0