r חילול קברים בראש העין - נוסח תימן

חילול קברים בראש העין

23 ינואר

סלילת כביש על בית העלמין מתקופת בית שני, האתר מגדל צדק.


כידוע לפני מספר חודשים החלה סלילת כביש בעל שמונה מסלולים שאמור לחבר את ישובי השומרון לאזור המרכז מהצד המזרחי לעיר ראש העין, וסלילת כביש פנימי נוסף על מנת לחבר את השכונות החדשות עם רחוב שבזי , כאשר הכביש הפנימי חוצה את אתר הקבורה מגדל צדק. עם התחלת העבודות נימצא כי במקום קימיים מערות קבורה מתקופת בית שני, ומעליו קברורה נוספת מוסלמית, אתר מגדל צדק היה אתר תיירות שנים רבות. ולפני עשרים וחמש שנים פעלה מחצבה במקום, ובשל גילוי קברים פסקו העבודות. בהוראת משרדי הממשלה ועריית ראש העין. כיום העירייה מעלימה עין, כאשר ביכולתה למנוע פגיעה בקברים. יהודים ומוסלמים.


בחודשים האחרונים היו מספר דיונים על מנת לא לחלל את הקברים, הדיונים היו יחד עם רב העיר הרה"ג עזריה בסיס, ועם הרב הראשי לישראל, הרה"ג שלמה עמר ורבני השכונות נציגי שר השיכון אריאל אטיס והדתות. עם הרב שטרנבוך מירושלים , והוחלט כי לא תבוצע כל עבודה רק בנוכחות חברי הועדה שהוקמה לצורך זה, נקבע כי מטעם הרב הראשי לישראל נתמנה הרב שניאור רווח תושב אלעד, מטעם משרד הדתות מר שלום פריד ומטעם  רב העיר הרב עזריה בסיס מונה מר חנניה צפר סגן ראש העיר לשעבר. ונציג שר השיכון , בהסכמת הצדדים השבוע החל הטרקטור לעלות לאתר הקבורה,על מנת לעשות בדיקה שטחית לדעת עד היכן גבולות הקבורה. וסוקם כי לא יעלה רק בנוכחות כל חברי הוועדה.אלא שמנהל הפרוייקט הסתפק בנציג משרד הדתות מבלי להמתין לנוכחות חברי הוועדה כולה,למקום הגיע מר חנניה צפר ועצר את העבודה עד להופעת חברי הועדה, לתדהמתו הטרקטור הספיק להרוס קברים שהיו קיימים ונמצאו גולגולות ושלדים פזורים בשטח. גם תצלומים קודמים מראים כי המקום חולל. רב העיר הרב בסיס הוזעק טלפונית ע"י צפר שהגיע מיד לעמוד על המתרחש, גם תושבי השכונה הגיעו לא לפני שהעניין נודע לווקף המוסלמי,  שעלו לצלם את המקום ומחו על פגיעה בקברים המוסלמים. רב העיר עזריה בסיס כעס על הפגיעה בקברים, יהודים ומוסלמים כאחד. והזהיר כי אסונות יכולים להיות בעכבות זאת .בשלב זה לא ידוע מה יעלה בגורל הכביש ובגורל הקברים. תגובת חבר הועדה חנניה צפר נציגו של רב העיר , העבודות מתבצעות בקטע זה תוך כדי מחטפים על מנת לטשטש את מקומות הקבורה. ולקדם את סלילת הכביש, אין כל התחשבות בשוכני עפר , לדעתי יש לתת צו הפסקת עבודה, עד היום חיו ללא הכביש ואפשר לחיות גם בלעדיו, אף אחד לא היה מסכים שיפגעו בקבר אביו או אמו. גם אם חלפו שנים רבות. כך דינם של קברים אלו שקיימים מתקופת בית שני, ומחובתנו לפעול בהתאם להלכה היהודית.

0