r ישי גיספן חתן התנ"ך העולמי - נוסח תימן

ישי גיספן חתן התנ"ך העולמי

23 ינואר


צילום ערוץ 1


25/04/2007

חתן התנ"ך העולמי לשנת תשס"ז הוא ישי גיספאן, תלמיד בישיבה לצעירים שבירושלים. סגניתו היא תמר קרונמן מבאר שבע, תלמידה באולפנת אוהל שלמה שבעיר. חתן התנ"ך בתפוצות הוא נציג ארצות הברית יקיר פורמן.

את הענקת הפרס ליוותה תקרית זעירה בה ניגש הזוכה, ישי גיספאן, לנשיאות החידון וביקש להוריד לו נקודות, כי לטעמו טעה ולא הגה את שמו של מלך אשור כראוי. נשיאות החידון בראשות הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, לא קיבל את ערעורו של גיספאן, ואמר שכיוון שהוא קבע שמדובר במלך אשור אין להוריד לו נקודות על טעות זו בשם המלך.

עם זאת ציין מר נבון את יושרו של גיספאן שעל אף שהתשובה החסרה לכאורה ניתנה בשלבי סיום החידון ניגש וביקש להוריד לו נקודות. גיספאן זכה לתשבחות רבות מנשיאות החידון, מהמנחה ד"ר אבשלון קור ומראש הממשלה אהוד אולמרט על שהציג ידע נרחב ומדוייק לאורך החידון כולו.


בסוף החידון, הייתה דרמה, שלראשונה הפגישו את שני המועמדים המובילים ישי גיספאן, ותמר קרונמן, למרתון שאלות בו נשאלו עשרות שאלות, בתוכם השלמת משפטים בתנ"ך. השנים השיבו על כל השאלות תשובות מלאות, לעיני הצופים הנדהמים. בתום שלב זה, גיספאן, שכבר הוביל בנקודה אחת, זכה ממילא בתואר החתן, לעומת תמר שזכתה בתואר הסגנית.

נבון שיבח את הידע הרב והבקיאות הגדולה שהפגינו הנבחנים, ואמר כי כאחד שהשתתף בעשרות חידוני התנ"ך, אולי מאז שהחל החידון התנ"ך העולמי, הוא יכול לציין כי רמת הידע שהפגינו הנבחנים השנה, היא מהגבוהות ביותר.

0