r

כנס רבני תימן – לקראת חג מתן תורה

23 ינואר

לקראת חג מתן תורה התכנסו בבני ברק גדולי וזקני רבני תימן, לדון בנושאים הקשורים לביסוס והרחבת קהילות הקודש בערים השונות ותמיכה במוסדות התורה ובאברכי הכוללים עקב הגזירות הכלכליות הניתכות חדשות לבקרים על עולם התורה. וכן בצורך להיערך ולהתמודד עם ההוראות והתקנות החדשות לבחורי הישיבות שבחוק הגיוס שנחקק לאחרונה. בהזדמנות זו גם חיזקו הרבנים שליט"א את ידיהם של רבני הקהילות ומורי ההוראה הפזורים בכל רחבי הארץ העושים עבודת קודש בכל ימות השנה.


כ"כ דנו בענייני השעה, כשעל הפרק מינוי דיינים חדשים לבתי הדין האזוריים. ובחירת רבנים לכהן פאר בערי ישראל.


באסיפה השתתפו הרבנים הגאונים: רבי שלמה קורח שליט"א רב וגאב"ד העיר בני ברק. רבי שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד בד"ץ יורה דעה ורב שכ' שכון ו' ונווה אחיעזר. רבי פנחס קורח שליט"א רב קהילת "שערי הלכה" וראש כולל נרות זכריה ורבי עזריה בסיס שליט"א רבה של ראש העין.


 


להגדלה לחץ על התמונות…


 
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0