r ליל החיתום - נוסח תימן

ליל החיתום

23 ינואר

ההושענות וההקפה
לחץ כאן
בית הכנסת "שערי צדק" נוסח בלדי, ממוקם בטירת שלום. בית הכנסת קיימת בערך כחמישים שנים,
והיא משרתת את קהילת הבלדים המועטה שנשארה בטירת שלום. מנהיגה הרוחני מר שלום דמארי ז"ל נפטר בשנה שעברה מעל תשעים, לאחר שניהל את בית הכנסת במשך כל חייו. בימים אלו מנהל את בית הכנסת הגבאי ישראל דמארי הי"ו אשר דואג לכל התפעול השוטף ותחזוקת בית הכנסת. יש לציין כי הוא עושה את מלאכתו נאמנה ה' יאריך בימיו.

הצילומים הועלו באדיבות מר שגיא קהלני הי"ו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0