r

מאמר לרגל יום השנה לפטירתו

23 ינואר

מוגש בזה מאמר אודות מסורתו של הרב הצדיק מארי יחיא אלשיך על סמך עובדות בלבד.

 

בין השאר המאמר עוסק בשאלות כיצד ניתן היום להתחקות אחר מסורת מארי יחיא אלשיך?

האם מסורת מארי יחיא אלשיך הונצחה עד היום עלי ספר?

האם המסורת המשוקעת בספרי בנו הרה"ג נתנאל אלשיך שליט"א משקפת את מסורת אביו?

 

נדפס לראשונה בספר איגרת הפורים, מכון שתילי זתים, בני ברק ה'תשע"ג, עמ' 264-241.

 


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0