r מארי אהרן גמיל זצ"ל - נוסח תימן

מארי אהרן גמיל זצ"ל

23 ינואר


חכמת אדם תאיר פניו (קהלת ח' א')


באחרית ימיו עם נכדו הרב אלמוג שלמה אכלופי שליט"א


מארי אהרן בחתונת נכדו הרב אלמוג שלמה שליט"א, אדר התשנ"ז מימין: הגר"י רצאבי  שליט"אהרה"ג אהרן ב"ר אהרן גמיל הלוי זצ"ל


נולד בואדעה (הסמוכה למהאצר) בשנת תרע"ח. עלה לארץ  בשנת ה'תש"ג ונפטר בפרדס חנה בכ"ב אייר ה'תשס"ז.


משחר נעוריו ניכר בחריפותו ושקדנותו ואהבתו לתורה. בהיותו גולה למקומות תורה שבמחוז חאשד שם יצק מים ע"י גדולי התורה שבאזור ובפרט מהגאון רבי חיים גראפי זצ"ל (אצלו היה לומד תקופות של חצי שנה ברציפות) ודודו הגאון רבי סאלם גמיל זצ"ל ועוד. כבר מגיל צעיר קיבל הסמכה לשחיטה מרבותיו ולאחר שעלה ארצה אף נבחן אצל הגאון רבי שלום יצחק הלוי זצ"ל.


זכה להקים את בית הכנסת הראשון לעדה בפרדס חנה הנקרא "חברת אחים" בו הרביץ תורה עשרת שנים. וצעירים כמבוגרים שתו בצמאה את דבריו. תפילותיו המרגשות הרעידו לבות המתפללים ובפרט בימים הנוראים, ובמקביל אף שימח חתן וכלה בנעימותיו כיאה לבן שבט הלוי.


עסק רבות בענייני ציבור ופעל לטובת רבים מבני העדה לשם שמים. ביתו היה פתוח לרווחה ונזקקים רבים היו מבני ביתו למשך תקופות ארוכות. ולעת הצורך אף השכין שלום בין איש לרעהו ובין איש לאשתו בחכמה ובפקחות רבה.


ענותנותו ויושר הליכותיו היו למופת לרבים, וכולם רחשו לו כבוד גדול ואהבה רבה.


זכה להשאיר אחרו דור ישרים יבורך שומרי תורה ומצוות. תנצב"ה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0