r מבחר ספרי פרקי אבות משלי ומגילת רות - נוסח תימן

מבחר ספרי פרקי אבות משלי ומגילת רות

23 ינואר

מסכת אבות


עם פירוש הרמב"ם. כולל הקדמה למסכת אבות הוצאת מכון משה


משלי אבות + פרקי אבות


עם פירוש מצודת ציון ומצודת דוד וחלק הדקדוק. מפואר (הוצאת נוסח תימן)


משלי + פרקי אבות


עם פירוש מצודת ציון על משלי (הוצאת שתילי זיתים)


משלי


כולל בינה במקרא בצירוף ילקוט מדרשים ופירושים הוצאת פעולת צדיק


משנת חכמים


מסכת אבות עם פירוש הרמב"ם, כולל המקור. בכת"י נוסח תימן


פרקי אבות


עם פירוש מילי דאבות מאת: מו"ר הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א


שירי אבות


שירים ונושאי רקע על פרקי אבות. מאת: ר' משה קודעי הי"ו


שלש מגילות


שיר השירים, רות וקהלת (הוצאת שתילי זיתים)


שלש מגילות


כת"י תימני עתיק עם 2 פירושים נדירים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0