r
23 ינואר

סמוך לעלייה הגדולה לארץ חיו בכפר יהודים. לא ידוע גודל הקהילה ושם המשפחות.


יתכן ומדובר באותו כפר מגזעה הנמצא בנפת ואילה, למרות שנפת ברט נמצאת מצפון מערב לנפת ואילה.


נראה, כי הכוונה לכפר המוזכר לעיל.


 


ביב': גויטין כרטסת 569

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0