r מדינת היהודים - תימן - נוסח תימן

מדינת היהודים – תימן

23 ינואר

בפרשתנו מופיע הפסוק "ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים" (בראשית מ"ה, ח')


מצב דומה לזה המופיע בפרשתנו התקיים אצל אבותינו בתימן לפני כ-1700 שנה כאשר התקיימה בתימן שושלת של מלכים יהודים (או מתגיירים) אשר שלטה על דרום חצי האי ערב, הלא היא ממלכת שבא הקדומה ובאותם ימים ממלכת חמר הנודעת לנו כיום כארץ התימן.


ההיסטוריונים ואף המלומדים של אותה תקופה ולאחריה מתארים את תימן באותה תקופה כמדינה יהודית אשר רוב תושביה היו יהודים או תושבים תימנים עובדי אלילים לשעבר אשר קיבלו עליהם את היהדות והתגיירו, בכדי להמחיש עד כמה הייתה השפעתם של היהודים בתימן באותם ימים בתחומי הכלכלה וניהול המדינה, אציג בפניכם את סברתו של אחד החוקרים של אותה תקופה: העם היהודי, המחונן בכשרונות מיוחדים למסחר בין לאומי, עזר-לפי דבריו –למלכי תימן במלחמתם נגד מעמד האצילים עתירי הנכסים. הללו עלו בכוחם הכלכלי על המלכים, והמלכים פנו אל היהודים וביקשו את עזרתם, כדי לדחוק את הנגידים והאצילים מעמדותיהם.


אז התקשו הנגידים עם החבשים, ואלה פלשו לתימן במאה הרביעית. אבל הכובשים שבאו מאפריקה, שיברו גם את עוצמתו של מעמד הנגידים. עתה הגיעה שעתו של המעמד, שדמה לאצילים בידיעת סודות המסחר ובחוסר מצפון אך עלה עליהם בגמישות ובערמה: היהודים הציעו את שרותם למלך חמיר. המלך השתמש בהזדמנות זו והיהודים עשו עסק טוב: ניתן להם שדה פעולה נרחב. המלכים הביעו את הוקרתם ליהודים על העזרה שהושיטו לבית המלוכה, והבעת ההוקרה נעשתה בצורה שנודעה לה חשיבות גדולה: המלכים התגיירו, עתה ריכזו המלכים את כל ההון בידיהם, והיהודים, שהיו אומנים ורוכלים זריזים, יכלו לפתח את כל כשרונותיהם. הם השתלטו על הערים ויצרו את מעמד העירונים. בידיהם היה כל המסחר, והתימנים בגוים נעשו משרתיהם ועוזריהם.


לאחר שפלשו החבשים לתימן בימי ד'ו נואס (המלך היהודי האחרון) וניצחו אותם, חלו בארץ שינויים מסויימים, אבל אי אפשר היה לעכב את תהליך ההתפוררות הלאומית, שנגרם על ידי היהודים. המהפכה הכלכלית שהיהודים חוללוה גרמה בחברה הערבית שינויים כבירים. גם בצפון ערב התעשרו היהודים והשפעתם הלכה וגדלה. הם התבצרו במכה ובמדינה ולא פחדו מפני רדיפות,, משלושה טעמים: א. היה בידיהם הון רב, שהיה מביא תועלת לארץ. ב. הם עלו על הערבים בהשכלתם, בנסיונם ובידיעת הכתב (דברים אלה הו נחוצים להנהלת העסקים). ג. הם היו נתמכים על ידי המפלגה היהודית בתימן. עוצמת היהודים ועושרם הטרידו את בני מכה וגזלו את מנוחתם.


עד כאן היא סברתו של אותו חוקר והיא מציגה בפנינו תמונה ברורה על העוצמה אשר הייתה לאבות אבותינו בתימן בתקופה התרום איסלאמית. כוחם האדיר של היהודים בתימן המשיך עוד כ-300 שנה לאחר התקופה הנ"ל עד אשר השתלטה  דת האסלאם על תימן ומאז רק הורע מצבם של היהודים בתימן משנה לשנה והם הפכו מרוב השולט ובעל הכח למיעוט הנתון תחת שילטון עוין ומנת חלקם היו יסורים וגזרות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0