r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

מידע למשפחת הנפטר

23 ינואר

כיצד לנהוג לאחר הפטירה


 


פטירה בבית:


 


1.       יש להזמין רופא הביתה לשם קביעת המוות והכנת תעודת פטירה.


2.       במקרה שקיים חשד למוות לא טבעי, יש להצטייד באישור משטרה לפני הקבורה.


3.       יש לפנות למשרד הבריאות עם תעודת פטירה בשלושה עותקים, אישור משטרה ותעודת זהות של הנפטר לשם קבלת רשיון קבורה.


4.       יש לפנות עם כל המסמכים לעיל לחברה קדישא הקרובה לתיאום מועד ההלוויה.


 


פטירה בבית החולים:


 


1.       יש להכין את תעודת הזהות של הנפטר לשם קבלת תעודת פטירה מבית החולים.


2.       במקרה של פטירה בעקבות תאונה וכד' יש להצטייד באישור משטרה.


3.       יש לפנות למשרד הבריאות לצורך הוצאת רישיון קבורה בצירוף תעודת פטירה חתומה בשלושה עותקים לתעודת זיהוי של הנפטר. 


4.       בצירוף המסמכים שלע"ל יש לפנות לחברת קדישא הקרובה לתיאום מועד ההלוויה.


5.       למשפחה הקרובה יש זכות להתנגד לניתוח שלאחר המוות.


 

הוראות המוסד לביטוח לאומי


 


הקבורה בישראל במקרים הבאים הנה ללא תשלום:


 


1. תושב ישראל, שנפטר בישראל, ונקבר במקום מגוריו.


2. תושב ישראל, שנפטר בחו"ל, ונקבר במקום מגוריו בישראל.


 


מימון הוצאות יום הקבורה מועבר לחברה קדישא על ידי המוסד לביטוח לאומי.


 


על פי החוק במקרים הבאים חברת הקבורה יכולה לגבות תשלום:


 


1. רכישת חלקת קבר בחיים (על פי התעריפים הקבועים בחוק. יש לציין שהתעריף שונה ממקום למקום).


2. קבורה בחלקה חריגה (חלקה שאושרה מראש על ידי המוסד לביטוח לאומי כחריגה).


3. קבורה בבית עלמין סגור (בית עלמין שהוכרז כסגור בשל מיעוט חלקות לקבורה).


4. תושב ישראל שנפטר ומשפחתו מעונינת לקברו שלא במקום מגוריו.


 


הנ"ל מתוך אתר משרד לשירותי דת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0