r מילים - נוסח תימן

מילים

23 ינואר

מילים העבריות אשר היו מדוברות בפי אבותינו יהודי תימן

"ועשית כחכמתך" – פירושו: פעל כהבנתך וכשיקול דעתך, והמקור הוא בספר מלכים א'.

"ערבה" – כינוי לאשה עקרה או לאדם שאין הנאה ממנו.


"בעל ספר" – כינוי לאדם חכם, בן תורה.


"מעלה-מטה" – פירושו: בקירוב, בערך.


"מימרה" – קטע או פיסקה מן המדרש אשר משננים בעל פה ומשמיעים כטעם של תורה.


"לא יעזוב ולא יטוש" – לשון שבח להשגחתו של הבורא יתברך על ברואיו, ואימרה זו מיוסדת על פי הכתוב: "אל יעזבנו ואל יטשנו" (מלכים א', ח', נ"ז).


"מדרש" – כינוי לבית מדרש או לחדר לתינוקות שלבית רבן.


"כי במקלי" – זוג מילים המתארות עניות מרובה, ונמצא בלשון התלמוד" גר הקל, שבא במקלו ובתרמילו" (בבלי שבת ל"א, א').


"מצלצלים" – כינוי למטבעות כסף.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0