r מכיר תלמוד ירושלמי בניקוד תימני? - נוסח תימן

מכיר תלמוד ירושלמי בניקוד תימני?

23 ינואר
הידעת ?  • הרעיון ללימוד משולב כבר מוזכר בראשונים. (מלחמות יבמות עו ד״ה ועוד, מגדל עוז סוף הל‘ ס״ת).
  • קיימים היום פירושים מבוארים על כל הירושלמי .
  • בעוד שעוסקים בבבלי, ניתן בקלות לרכוש את הידיעה במסכת המקבילה בירושלמי, העוסקת באותם ענינים.
  • סוגיות הירושלמי קצרות ואינן נכנסות לפלפולים ארוכים.
  • 134 שיעורים בשיטה המשולבת כבר קיימים היום ברחבי העולם – בלשון הקודש, אידיש, אנגלית, וצרפתית.

דפי הירושלמי לפי מהדורת וילנא. הפרקים וההלכות מתאימים לכל המהדורות. מסכת ברכות היא הארוכה ביותר ביחס לבבלי, ולכן יתארך קצת זמן השילוב.


אפשרות להשיג לוחות לכל מסכתות הירושלמי במכון דרכי שמחה
בטלפון : 0527688939 או
darsim@zahav.net.il
אתר: www.haneshama.org

רוצה ללמוד ואינך יודע איך? אתה לא לבד.
קיימים שיעורים מוקלטים וגמרות מבוארות, לרשותך .
שיעורים: ירושלמי ברכות לפי מסלול השילוב ,
בעברית ובאיידיש , לשמיעה – קול הדף 02-6400000
גמרות : ברכות מבוארות עם פירוש ‘אור יעקב ‘
לקראת תחילת מחזור הט "ו של הדף היומי
במחיר מסובסד ₪ 10 לגמרא !
מוקד הפצה : 05276-88-9


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0