r

מסיבת ראש חודש תמוז תשס"ט בבית הכנסת "שערי צדק" באר שבע

23 ינואר

ביום ראשון בערב התקיימה מסיבת ראש חודש תמוז, כאשר תחילת האירוע נפתח בתפילת מנחה בבית הכנסת "שערי צדק" (חג'בי) את הפיוט "שער הרחמים" המיוחד לראש חודש אמר רב הקהילה הרב רון אל  אהרון בנעימה מסורתית ואח"כ קראו הקהל את מזמור "ברכי נפשי" יחדיו, בתפילת ערבית כובד החבר ישראל חן הי"ו.


לאחר התפילה עברו כל הקהל למרכז קהילתי "בית שבזי" וישבו סביב שולחנות ערוכים בכיבוד ומיני מתיקה. את הערב פתח האומן ר' נועם רדעי בשיר "קריה יפיפיה" של אבא שלום שבזי זיע"א שכולו כיסופים וערגה לארץ ישראל ולירושלים.


רב הקהילה הרב רון אל  אהרון פתח בדברי תורה, על חשיבותו של חודש תמוז שהוא מחולק לשניים חציו מותר בשמחה וחציו אסור חודש זה ענינו ביטול מחלוקת ושנאת חינם כי חמשת הדברים שאירעו את אבותינו ביז' בתמוז שורשם במחלוקת ושנאת חינם ולכן על ידי תיקון דברים אלו זוכים לבניין בית המקדש ולקרוב הגאולה.


החבר אהרן זהבי הי"ו דיבר בשבח לומדי התורה והצורך לקיים את חכמי ישראל שזה תיקון לשבירת הלוחות שהיה ביז' בתמוז, ולכן יש צורך ועניין גדול לתמוך ולהחזיק לומדי תורה.


האמן ר' נועם רדעי ריתק את הקהל בשיר ואומר בסיפור על רבי ישעיה ברדקי בעלייתו לארץ ישראל והצלתו המופלאה מטביעה הים, אהבת האב לבנים ואהבת הקב"ה לבניו.


בדברי סיום חתם החבר ישראל חן הי"ו על הצורך לעורר ולעודד את הדור הצעיר, הילדים הנפלאים שלומדים הלכות ונבחנים עליהם בהצטיינות, לרכז את כל הקהילה סביב המקום הנפלא "בית שבזי" שיהא אבן שואבת לאיחוד כל הקהילה ברוח ומסורת אבות להרבות כבוד שמיים.


המסיבה הסתיימה בשעה מאוחרת והציבור יצא עם מטען רוחני גדול.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0