r מעמד התפילה והישועה - נוסח תימן

מעמד התפילה והישועה

23 מרץ

אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ! הַיּוֹם תִּשְׁמַע שַׁוְעָתֵינוּ !!

היום!!!

מעמד התפילה והישועה על ציונו הקדוש

של המקובל האלוקי מרנא ורבנא קדוש ישראל והדרו

רבינו חיים סנואני זיע"א

להצלת הכלל והפרט מנגיף הקורונה ל"ע

שליח מיוחד מרבני ישיבת מאורות הרש"ש שליט"א, יעתיר בתפילה לישועת כל התורמים והרוכשים אותיות בספר התורה, להצלה וישועה מנגיף הקורונה!

כאן ההזדמנות שלך, לעצור המגיפה והמשחית בסייעתא דשמיא!

שמות להעברה לתפילה לישועה והצלחה – שלח עכשיו את שמכם ל:

0