r

מפעל ההלכה כנס תשב"ר רחובות

9 יוני

באסרו חג שבועות-נתקבצו ובאו ילדי התשב"ר להיכל בית הכנסת והמרכז התורני "בני תורה" ברחובות.

הכנס היה פרק נוסף בסדרת המבחנים הנערכים לתשב"ר ברחבי הארץ מטעם וביוזמת הארגונים "אלפי יהודה" ו"תפארת שלמה" להקניית ידע ובקיאות בתורת ומסורת אבותינו הקדושים תוך לימוד במשנתו הסדורה של מרן הגאון הגדות הרב שלמה קורח זצוק"ל בספר ההלכה "עריכת שולחן".

מרגע לרגע הגיעו הילדים כשהם מגיעים מבני ברק,אלעד,מודיעין עילית,ירושלים,אשדוד,רמת השרון וכמובן ילדי רחובות.

בהיכל שהתמלא עד אפס מקום-שררה תחושה נפלאה כשכולם עוד מתבשמים מאוירת חג מתן התורה שחל רק יום קודם לכן.

רגע מכונן היה בהגעת הרבנים החשובים:הגאון הרב ניסים ששון שליט"א-רב בית הכנסת,הרה"ג הרב אבירן הלוי-אב"ד תל אביב,הגאון הרב עמרם קורח,הגאון הרב יעקב מועלם,הגאון הרב חנניה שפירא והרב עשאהל ברזילי.

הכנס היה בסימן סיום מחזור לימוד והכתרת חתני ההלכה שלמדו ועמלו בספר קיצור עריכת שולחן וזכו במילגות ובשלל ספרים יוקרתיים.

במהלך הכנס קראו ילדי החמד פרקי תהילים כשהנעימה המתנגנת ם נשמעת מעין  שירת הלויים בבית המקדש.

בהשראת חג השבועות החולף קראו אף פרק מההלל בקירוי כשהחזן הדגול האברך החשוב הרב אלעזר יוסף שליט"א קורא פסוק והילדים נענים לו באמירת הללוי-ה.גדול היה המעמד.

את האירוע פתח נכד מרן הגאון הגדול הרב שלמה קורח זצוק"ל- הרב אוריאל צדוק שליט"א-שהוא עמל ללא ליאות על עריכת ספרי הרב והכנת המבחנים לתשב"ר בטוב טעם ודעת.

הרב אוריאל ציין שכנס מעין זה הינו כאלף עדים על הפריחה המבורכת בקהילות בני העדה ברחבי הארץ וזוהי נקודת הזמן בה אנו צריכים כבר לחשוב על מוסדות ראויים לשמם שיתנו מענה לילדינו בהמשך המסורת והעמקה בה.

הגאון הרב אבירו יצחק הלוי העלה על נס את העובדה שאנו נמצאים סמוך ונראה ליומא דהילולא ה-90 למרן הגאון הגדול מארי יחיא יצחק הלוי זצוק"ל שהיה רבה של כל יהדות תימן-והעלה קווים לדמותו הדגולה.

כמו כן הוא ציין את הקשר המבורך שהיה לגאון הרב שמחה הכהן קוק זצוק"ל-רבה של רחובות- עם יהדות תימן.

רב קהילת "בני תורה" הגאון הרב ניסים ששון בירך את הילדים ושיתף את הציבור בהתרגשות האופפת אותו בראותו את ילדי החמד בתפילתם.

הגאון הרב עמרם קורח בירך את הבאים, וחתני ההלכה -זכו לקבל מידיו את המילגות ולהתברך.

המעמד הגיע לשיאו בקבלת עול מלכות שמיים ואמירת שלש עשרה מידות-כשהעוצמה האדירה של הקולות הזכירה את הקולות והברקים במעמד הר סיני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0