r מצגת ובה שלוש קינות של ערב תשעה באב - נוסח תימן

מצגת ובה שלוש קינות של ערב תשעה באב

23 ינואר


 לצפייה לחץ כאןאוי מה היה לנו, בליל זה יבכייון, מדי שנה קינה.
קוראים : מארי יוסף צאלח מארי סאלם עמר מארי יחיא תנעמי ועוד רבים
בהקלטה נדירה מבית כנסת בית צאלח – ירושלים
שנת התשל"ט לערך
בעירכת יאיר חדד הי"ו, מאתר תימני אורגינל

0