r
23 ינואר

תשובה:


עפ"י שם הכפר ג'רוף.


תשובה:


נראה לי שג'רוף הוא תרגום של מערה אותם קברים בתימן הנקראים מערה הסיבה למה הם נקראים מערה לא ברורה לי גם למה שמות המשפחה נקראים בשם זה גם לא ברור אך ברור לי שהתרגום הוא מערה כי יש לי קרוב משפחה ששינה את שמו למערתי [לא מובן לי למה ג'רופי יותר יפה].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0