r משפחת מזעקי - נוסח תימן
23 ינואר

יש עיר בשם אלמזאעקה צפונית מזרחית לצנעא,באיזור בלאד א(ל)סיר.משפחת מזעקי הייתה בבית עדאקה,שיבאם ומן הסתם עוד ישובים.כמדומני שהיא רחוקה מצנעא מהלך יום בערך.

0