r
23 ינואר

תשובה:
לדעתי וללא קבלות
שם המשפחה מנצור מחולקת ל שתיים
1. "מנ" ע"ש שאכלו אבותינו במידבר "מן כי לא ידעו מה הוא".
2. "צור" ע"ש ששתו אבותינו מים מין "הצור" כמילות השיר ומשה היכה בצור ויצאו מימנו מים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0