r
23 ינואר

שם משפחתי מתימן שהוא נקרא מש' משאט ופירושו שהם היו סורקי צמר.
דודי ז"ל שהיה נציג התמנים בחברהקדישא תל אביב יפו היה נקרא בשם יהודה משאט . רבים מהתמנים הוא מוכר שהיה בעל מפעל למרצפות ברח' שבזי בתל אביב וגם עסקן ציבור לתמנים שעזר לאלה שעלו ארצה מתקופת  1908 .אני ששם משפחתי שהוא רצון, המקור המשפחתי שלי הוא משאט, מאחר ואבי מצא לנכון לתת את שם סבי רצון לבית חרושת לחלבה וממתקים שהיה לו. הוא מצא שהשם הולם לפרסומת של בית החרושת.
 משה רצון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0