r
23 ינואר

על שם הנס שעשה כה"ר יוסף אלקטיעי, שבתפילתו קטע והפסיק מעיים מים סרוח שגרם למגפה, כמו שכתב מהרי"ץ במגילת תימן דף ט'.


____


סבי זצ"ל סיפר לי כי אבי-סבו או סבו ז"ל, אינני זוכרת במדוייק, היה זה שנשא לראשונה את השם ושמו זה ניתן לו על שום שסייע לעיר ששטפונות פקדוה והגה את רעיון הסכר, וכן "קטע" למעשה את שטף המים ההרסני. מאז, הוא שנשא עד אותה העת את שם המשפחה "חזי" (CHAZI) קיבל מהבריות את השם "קטיעי"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0