r מתוך תאג' יכין ובועז - נוסח תימן

מתוך תאג' יכין ובועז

23 ינואר© כל הזכיות שמורות, מיועד רק לעיון ואסור להעתקה.
 
באדיבות ר' בועז דחבש הי"ו


הטקסט בשלבי הגהה אחרונה הקורא היקר
מתבקש להעיר להאיר במקום הצורך ל-

boaz.d613@gmail.com


 


 


 


 

ספר בראשית


ספר שמות


ספר ויקרא


ספר במדבר


ספר דברים


 


בראשית


אלה תולדת נח


לך לך


וירא


ויהיו חיי שרה


אלה תולדת יצחק


ויצא יעקב


וישלח יעקב


וישב יעקב


ויהי מקץ


ויגש


ויחי יעקב


 


ואלה שמות


וארא


כי אני הכבדתי (בא)


ויהי בשלח


וישמע יתרו


ואלה המשפטים


ויקחו לי תרומה


ואתה תצוה


כי תשא


ויקהל


פקודי


 


ויקרא


צו


ויהי ביום השמיני


אשה כי תזריע


זאת תהיה (מצורע)


אחרי מות


קדושים


אמר אל הכהנים


בהר סיני


אם בחקתי


 


 


במדבר סיני


נשא


בהעלותך


שלח לך


ויקח קרח


זאת חקת


וירא בלק


פנחס


ראשי המטות


אלה מסעי


 


 


אלה הדברים


ואתחנן


והיה עקב


ראה אנכי


שפטים ושטרים


כי תצא


והיה כי תבוא


אתם נצבים


וילך משה


האזינו


וזאת הברכה


 קבצי pdf  עליכם להתקין את התוכנה "אקרובט רידר".התוכנה מחולקת חינם, לחצו כאן


 


ניתן גם להאזין לקריאת התורה כאן


רכוש תאג' יכין ובועז -תיקון קוראים וסופרים

0