r
  • 03-6781444
  • א-ה 10:00-21:00 | יום ו' 9:00-14:00
  • בירנבוים 26 בני ברק

נגינת טעם ה"דָּרבָּן"

23 ינואר

פרשת לך לך י"ז, כ"ד

ואברהם.
בטעם דָּרבָּן. ודע שהמנהג פשוט בק"ק תימן יע"א לקרות כל דָּרבָּן בהרחבה כקריאת הגעיא ממש, ואף על פי שנתבאר בדברי מחברות התיגאן שהדָּרבָּן בא 'להתיז את האות' היפך הגעיא, מכל מקום לא נתקבל הדבר בקהילותינו.מתוך תאג' "תורה קדומה" מאת הרב יואב פנחס הלוי שליט"א


הדָּרבָּן – היא האזלא הבאה לעולם עם הזקף באותה תיבה (או בתיבה מוקפת), וקריאתו כקריאת הגעיא ממש.
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0