r נס הגיור - נוסח תימן

נס הגיור

23 ינואר

המעשה כך היה בערב חג הפסח הזדמנה אשה נכריה לשכונת היהודים בעיר אמצומעה ועברה ברחובותיה בין בתי היהודים אשה זו חשקה נפשה בדת היהודים ומיד פרצה לאחד הבתים של היהודים וגעתה בבכיה התחננה וביקשה שיכניסוה בדת היהודים. לאחר התיעצות בין חכמי היהודים נתקבלה החלטה לבצע את הגיור מיד התכנסו אבי ז"ל וכבוד מוסא יחיא ז"ל וערכו טבילה במקוה ולמדו אותה מעט מצוות הנהוגות בנשי ישראל. יומים לאחר מכן נודע הדבר בכל העיר כל הגוים שם נתמלאו זעם ובקשו לנקום נקם ביהודים ובראש וראשונה להוציא האשה משכונת היהודים זממו ועשו כפתו אותה וגררו אותה בכל רחובות העיר למען יראו וייראו מזימתם היתה לבצע פוגרום בכל היהודים ביום טוב אחרון של פסח בשעה שכולם נמצאים בבית הכנסת אך ראה זה פלא ניתנה נבואה לשוטים כדברי חז"ל השכם בבוקר הופיע לפני השייך שלהם אחד מפשוטי העם העובד במסגד וסיפר לשייך לא יגעו ביהודים כיון שהוא חלם אם יזיקו ליהודים המגדל שהוא שוכן בו יתפוצץ ורגלו תישבר השייך רעד ופחד בשומעו את הדברים האלו ואז החליט להמתין עד למחרת לודא אם נבואה זו תתקיים בבוקר השכים ועמד בחצר המגדל והנה נוצר סדק רחב ממדים לכל אורך המגדל מיד גמלה בלבו החלטה להוציא קול קורא ולהכריז ברחובות ובשווקים שכל מי שיזיק ליהודים דמו בראשו יש להזכיר שהיהודים במקום לבשו שק והתפללו מעמקי ליבם וה' שמע תפלתם ונעשה להם נס גדול ברוך ה' העושה נסים לעמו ישראל בכל דור ודור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0