r סדר תקיעות - נוסח תימן

סדר תקיעות

23 ינואר


ל' קול דמיושב


תשר"ת – תקיעה – ט' כוחות, קרוב לשתי שניות.


שברים – כל שבר ב' כוחות קרוב לחצי שניה.


שברים תרועה – בנשימה אחת בהפסק מועט.


תש"ת – תקיעה ט' כוחות, קרוב לשתי שניות.


שברים – כל שבר ב' כוחות, קרוב לחצי שניה.


תר"ת – תקיעה – ט' כוחות, קרוב לשתי שניות.


תרועה – ט' כוחות, יותר מחצי שניה.


 


ל' קול דלחש


כנ"ל בל' קול דמיושב החילוק רק בשברים תרועה,


יתקע רק בנשימה אחת בכח אחד בלא הפסק כלל,


(אך יקפיד לסיים קול השבר השלישי שישמע קול בפ"ע).


 


ל' קול דמעומד


תשר"ת – תקיעה – י"ח כוחות ויותר מעט – קרוב לארבע שניות.


שברים – כל שבר ג' כוחות ויותר מעט – יותר מחצי שניה.


תרועה – ט' כוחות – קרוב לשתי שניות.


שברים תרועה – בשתי נשימות, ולכתחילה יקפיד לנשום ממש.


תש"ת – תקיעה – ט' כוחות ויותר מעט – קרוב לשתי שניות.


שברים – כל שבר ג' כוחות ויותר מעט – יותר מחצי שניה.


תר"ת – תקיעה – ט' כוחות קרוב לשתי שניות.


תרועה – ט' כוחות קרוב לשתי שניות.


 


הערה: סדר זה נכתב לאלו בקהילות תימן הנוהגים לקצר בשברים (ולעשותם תכופים בלי הפסק כלל), ואלו הנוהגים להאריך בשברים (ומפסיקים הפסק כל דהו בין שבר לשבר), יעשו בהיפך במיושב ובחזרה שברים ארוכים, ובלחש שברים קצרים לצאת דעת רש"י.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0