r סוגיית ההרקדה המעורבת - נוסח תימן

סוגיית ההרקדה המעורבת

23 ינואר

לק"י


"וירא את העגל ואת המחולות" – סוגיית ההרקדה המעורבת"והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו."לכל גולשי אתר "נוסח תימן" הי"ו השלום והברכה!!!התורה מספרת לנו שכאשר משה רבנו ע"ה ירד מהר סיני ובידיו לוחות הברית הוא יורד ולנגד עיניו נגלה מחזה מזעזע, מאכזב ומתסכל מאוד, שנאמר "וירא את העגל ומחולות" – כולם מרקדים מסביב לעגל במחולות סוערים, משה מרוב כעס ותסכול שובר למול עיניהם ההמומות את לוחות הברית, גם אני הצעיר שבחבורה ראיתי אף אני את "העגל ואת המחולות" לא בסיני אלא בתל-אביב (ובכלל בשמחות) ונצטערתי מאוד וחשבתי לעצמי, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, ונגמלה החלטה בליבי, די לדבר, הגיעה השעה להתעורר ולעורר, לקום ולעשות מעשה, או לכל הפחות לפרסם מאמר קצר ברשת, עם הצעות מעשיות לזיכוי הרבים ולקידוש שם שמים ברבים ולהסיר מכשול מדרך בת עמי.*  ראשית אגלה את דעתי לכלל המעיינים במאמר ,מדוע בחרתי בכותרת –"וירא את העגל ואת המחולות" ?


כידוע בעבודה זרה, האקט העיקרי באופן העבודה היתה "ההשתחויה" (שנאמר -"לא תשתחוה להם ולא תעבדם"), כלומר האדם מראה בכיפוף קומתו , את ביטול אישיותו כלפי הפסל ומה שהוא מייצג , ולכן בעבר, יהודים רבים מסרו נפשם כאשר נתבקשו בסה"כ להשתחוות לפסל,אפילו שיכלו להשתחוות כלפי חוץ ולא להאמין בליבם ובשכלם שישנו כוח עצמי לאותו פסל מטופש ,מעשי ידי אדם. להבדיל בדורינו ישנה "סגידה" סוחפת ובלתי מבוקרת, ל"אלילי זמר" ו"עבודת כוכבים" שמבטלת את אישיותם של הציבור כלפיהם, כאילו מי הם ?! ואותם זמרים מכתיבים את הסטנדרטים, את השאיפות, את הערכים, את הגבולות,


לצערינו את הכל…את שיבוש הדעת הזה, חייבים אנו לתקן בחכמה ברגישות ובנחישות ובהקדם האפשרי !!!


כולי תקוה ותפילה שלאט ובטוח בעזרת החונן לאדם דעת, נתפקח מטעותנו ונשוב לדרך אבותינו הקדושים !!!אחי בני תימן ידוע לכם שרוב זמרינו מוגדרים מסורתיים (פלוס מינוס) חלקם מתפללים בקביעות, וחלקם אף מגדירים עצמם במודע: "שומרי תורה ומצוות", אך לצערנו לא בשלימות ,בבחינת "דתי לפי דעתי", (אין דברי מופנים לציבור התורני, כגון: בחורי ישיבות הסדר ובנות אולפנות הי"ו), אך שורש הבעיה שהצעירים נוהים אחריהם ולומדים מהם מהי מורשת תימן, אך לצערנו טועים ומטעים הם, כי "אוחזים הם בתפל ועוזבים את העיקר, מתמקדים בנסורת ומזלזלים במסורת", מתהדרים בפני כל "במטעמי תימן", ובתכזינה על קאת- "הבה נרגילה", "תימניאדה באילת","תימנה בראש העין" ועוד…וכאשר מדברים איתם בדרכי נועם על עניין חומרת האיסור של "הרקדה מעורבת" הם עונים – "שהרבנים מקצינים ומחמירים וזו לא דרכינו להקצין מימים ימימה", ואינם מוכנים להודות על האמת, שהינם טועים ומטעים ציבור שלם, וידוע שישנו כלל בחז"ל – "כל המשנה ידיו על התחתונה". אכן חז"ל הורו להיזהר מלהחמיר סתם ללא צורך ואמרו כך "כל המחמיר שלא לצורך, גורם למחלוקת ואין נשמעין לו" אך אחים ואחיות יקרים אין שום רב בעולם שמתיר לרקוד מעורב וזו אינה חומרא !!!חלק מהזמרים אף רואים בשירתם "שליחות גדולה", רצון אמיתי להנחיל לדור הבא,לצעירי הצאן את מורשת תימן, אך מה רחוקה, כרחוק מזרח ממערב, מורשתם ממורשת תימן "המקורית", מחילה מכבוד אותם זמרים שאני אישית מאוד מעריך אותם, בשירת תימן המקורית הגברים לא שרו שירי נשים, וקל וחומר שירי אהבה וחשק חס ושלום וברור וידוע לכל שלא רקדו והרקידו מעורב, (לידיעתכם, הנשים היו בכלל בחדר נפרד !!! )


מי בכלל העלה על דעתו לשיר שיר קודש וח"ו לחבק אישה נידה, בד בבד !!!ורק כדי להמחיש את מצבינו  : אומר דוד המלך ע"ה: "אוהבי ה' שנאו רע" – ללמדנו שמי שאיננו שונא רע, איננו אוהב את הקב"ה, באמת. זמרים מסויימים שרים ומקדישים לקב"ה באהבה את הפיוט החשוב והאהוב "לך אלי תשוקתי" ומוסיפים עליו כפזמון את הפסוק "השיבני ואשובה, ותרצה את תשובתי" – כלומר מראים עצמם כאוהבים וכנאמנים לקב"ה ורק דקה אחרי כן, שוב חוזרים לדרכם "הרעה", (על מי אתם עובדים, על עצמכם?!) ומרקידים אף בשירי קודש בנים ובנות מבלי שום מחיצה, ומסייעים בידי יצר הרע להכשיל את הציבור היקר והקדוש, וכן לאחרונה שמעתי שאף העז בלי בושה בכלל זמר מסויים, לעשות קליפ לא צנוע בלשון המעטה, על רקע השיר הקדוש "ישקף אלוקים" !!!,


אחי בני תימן היקרים לאן הגענו אני שואל, איפה הבושה שלנו ?!לכו ותבחרו לכם כל שיר שבעולם, למה בכוח לחלל את הקדשים, למה רבש"ע, למה ?!במסורת אבותינו בתימן, הכל היה על טהרת הקודש ובצניעות בבחינת "כל עוף למינהו", אז מאיפה המנהגים החדשים שמקרוב באו, מאין,אם לא משדות זרים, הזרים למסורתנו ,לתורתנו, לתרבותנו, לישראליותנו ולנשמתנו המקורית !!! עד מתי לשקר העצמי ??? לזיופים ??? עד מתי ???לצערנו כיום הזמרים הפכו להיות "הרבנים", מורי הדור, פאר הדור והדרו.


כידוע בכל דור ודור ישנה "עבודה זרה" משלו, "עבודת כוכבים" משלו, היום יש לנו "אלילי נוער – אלילי זמר" והם מהווים המודל לחיקוי אצל בני הנוער וכל אשר יאמרו ויעשו – קדוש ומותר, והנוער מקבל חותמת כשרות מאותם "רבנים" לכל אורח חייהם (איזה שירים לשמוע, קשרים אסורים בין בנים לבנות ועוד…) ומי שיבוא ויעיז ח"ו ויאמר שהם טועים ומטעים יאמרו שהוא "קיצוני" ואינו משלנו.ידועים דברי ריה"ל בספר הכוזרי שישנם אנשים "שכוונתם רצויה אך מעשיהם אינם רצויים", דבריו תואמים את ענייננו, זמרים תמימים ומתממים אלו, חושבים שהם ממזכי הרבים אך הם לא רחוקים מהתואר "מחטיאי הרבים" וחבל…למה לעשות מצוה הבאה בעבירה – הרי הינה עבירה לכל דבר !!!,למה? בואו נעשה סוף סוף חשבון נפש עדתי, איפה אנחנו ולאיפה הגענו ולמה ?לעניות דעתי שורש הבעיה הוא לצערנו, הריחוק שלנו מלימוד תורה בקביעות כמו אבותינו, ידוע שבבתי כנסיות רבים, אין רבנים (כל אחד רב לעצמו), אין שיעורי תורה (ואם יש, לא כ"כ מגיעים), אין דברי תורה על שולחן שבת ואין "שירי שבת", גלמודה נשארה פרשת השבוע, אותה החליפו לצערנו עיתוני סוף השבוע, גרעינים ופיסטוקים, וזה מה שנשאר מ"עונג שבת" המקורי.וכן רואים אנו לא פעם, גבאים שאינם ראויים להנהיג את עצמם, מרשים לעצמם להנהיג את ציבור מתפללי בתי הכנסת וכן לצערנו אין מספיק הכוונה לציבור ובמיוחד לנוער, וטעות זו משתרשת בעדתנו יותר ויותר, ומי שבחסדו יתברך,"התפקח" ומתחיל להתחזק בשמירת תורה ומצוות, "לעוף מוזר ייחשב", וכולם שואלים אותו "למה להקצין, מה אתה חרדי?"- (לא, הוא פשוט חרד לדבר ה', הוא פשוט חוזר למקורות האמיתיים שלו, להיראות כמו סבא שלו), אני כל פעם מתפלא ושואל את עצמי מחדש, האם לדתיים וחרדיים יש תורה והלכה אחרת?!. אחים יקרים, ריחוק זה מלימוד תורה גרם לנו להמציא השקפות עולם פשרניות, שאינן מחוייבות להלכה ולדקדוקיה, ואינן קשורות כהוא זה למסורת תימן המקורית אלא דתי עפ"י דעתי,  (שוב אני חוזר, אין דברי מופנים לבני ישיבות הסדר ובנות אולפנות ומדרשות הי"ו).והנה לכם מספר עניינים שקשורים לענייננו וטעונים שיפור אצלנו, לדוגמא:שחייה מעורבת, צפייה לא בקורתית בטלויזיה, בסרטים ובאינטרנט, הקפדה בכשרות, כיסוי ראש לנשים, קשרים אסורים בין בנים לבנות, נגיעה בנשים, כדורגל בשבת ועוד…


כבר הרבה שנים, אני מחפש את הרב שמתיר את אותם דברים, ובכללם ריקודים מעורבים, ולא מצאתי, אז על מה מסתמכים אותם זמרים מתממים, עד מתי ישקרו את עצמם ויַטעו את מעריציהם, עד מתי?!


* לעניות דעתי האנשים האלה בחרו, למורי דרכם בחיים, את הרב נח שמֵקל ואת הבבא בא לי, והמבין יבין… 


אני יודע שאני לא מחדש כל כך בדבריי עד עתה (לחלקכם),לכן רציתי להעלות הצעות לסדר היום איך אפשר לקדם את העניין הזה ולתקן את המצב ברחבות הריקודים ובכלל בכל אורח חיינו.ידועים דברי חז"ל שכאשר בן אדם נמצא במצבים קיצוניים של עמידה מול התאוות הוא בודאי לא יצליח לעמוד מולם בגבורה, וכדבריהם: "מה יעשה הנער ולא יחטא?!"


אף בני הנוער שלנו נמצאים בשיא אונם ומלאי מרץ ועומדים בכל יום במצבים לא פשוטים, חייבים אנו לקחת אחריות ולהציע להם תחליפים הולמים, שיהיו מושכים, לא חלטורות, כי היצר הרע הוא מקצועי ורציני, הוא משקיען ודבק במטרתו להכשיל ולהחטיא, וכידוע שלצערנו הוא מצליח ובגדול, אך אף אנחנו נלמד מדרכיו (כעת זה מותר) כיצד לפעול. לעניות דעתי כדאי לפעול בשלושה מישורים מרכזיים לתיקון המצב :1.  הצעתי מופנית בראש וראשונה לאנשים בעלי השפעה חיובית על אותם זמרים, שיעשו כבכל יכלתם לדבר על לבם של אותם זמרים שיפסיקו להרקיד מעורב, ושיתחילו לחשוב אף לשנות את תוכן שיריהם ויחזרו למסורת תימן "המקורית", וכן דברי מופנים למפיקים מתחום המוזיקה והאירועים שיזמו ויעודדו הפקות חדשות ואירועים (יותר אירועים במשך השנה) שמתאימים לציבור ירא שמים, וכך לאט ובטוח, נוכל להרים את עדתנו מהשפל בו היא נמצאת,וכן חשוב מאוד לעזור לזמרים חדשים לפרוץ לתודעה הציבורית, לתקשורת, לאירועי תרבות מסוגים שונים, וכן יש להקפיד על תוכנם של השירים שזמרים אלו לא יוציאו עוד חיקויים זולים של "שירי עגבים" = (שירי אהבה), ושירי חול שיצאו בעבר ושיצאו בשנים האחרונות, אלא יוציאו הפקות מקוריות, או שיקימו לתחייה את שירתם של גדולי משוררי תימן, אבא שלום שבזי וחבריו, ובע"ה ע"י מהלך שכזה, הזמרים שאינם שרים שירי קודש אלא מרקידים מעורב, יצטרכו לאט לאט לעקוב אחריהם ולחקות אותם ולא להיפך, כי הם בע"ה, תוך לא הרבה זמן יהפכו ל'מיעוט הבטל בשישים', והבא להיטהר – מסייעין בידו מן השמים.2. לעניות דעתי גישתנו צריכה להיות, לא שנאה וביקורתיות ארסית ח"ו, כלפי אותם זמרים תועים, אלא דווקא נתינת אמון בם, מומלץ וחשוב להזמין אותם לאירועים ציבוריים ופרטיים. וכן עלינו לזכור שאנחנו גורמים בכך לצמצום האירועים שמתנהלים שלא עפ"י ההלכה, ובכך מצילים אנו את אותם הזמרים וכן את הציבור הרחב מלבוא לידי חטא, וכן אנו מוסיפים זכויות לכלל עם ישראל וגם אנחנו בסופו של דבר דואגים לפרנסתם של אותם זמרים. אך בעלי השמחה צריכים לעמוד על דעתם ולדרוש לקבוע את תוכן הערב ואופיו ואת רשימת השירים יקבעו הם איתו מראש ולא הזמר יחליט על דעת עצמו. מנסיון אישי אני אומר לכם, זה מקובל ואפשרי ואין מה להתבייש מהזמרים, בעל השמחה משלם הרבה כסף לזמר, ובצדק יש לו את כל הזכות שבעולם לדרוש שאופי השמחה יהיה כבקשתו על טהרת הקודש של מסורת תימן.3."תרבות הפנאי" – אנחנו חייבים לפתוח מקום אחר שיהווה תחליף מקורי לנוער ולכל חובבי המוזיקה התימנית כדי שיתרחקו מן העגל והמחולות, המקום חייב וצריך להיות מושקע ולא מאולתר כי אז החבר'ה לא יבואו וחבל…מיֶדע אישי (ואני מאוד מעודכן) אני אומר לכם, חברים יקרים: יש לנו מספר אומנים צעירים וותיקים שישמחו לבוא ולהופיע בגלל החשיבות של העניין וכן כדי להשלים הכנסה.


וכן הזמרים צריכים תמיד לזכור שיש בידיהם כוח ועצמה גדולה להשפיע לטובה על בני הנוער לעיתים יותר מאשר רבנים ידועי שם, ואם זמרים מפורסמים מבני עדתנו יחליטו להתחזק ולהפסיק להרקיד מעורב ויובילו מהלך שכזה ויַראו לציבור הרחב שאפשר לשמוח בקדושה הם יסחפו אחריהם רבים ובכך אף יזכו לתקן את מעשיהם בבחינת "מידה כנגד מידה" -קידוש ה' ברבים כנגד חילול השם ברבים.וכן לדעתי בתוכנית של הערב מומלץ לשלב בקביעות דברי תורה ואז השמחה והריקודים יקבלו לאט לאט אופי אחר, כי 'הראש' של בני הנוער ישתנה בהדרגה, בעקבות שמיעת דברי התורה. מומלץ להביא מרצים 'בראש' של הנוער שימשכו אותם לתורה ויאהיבו אותה עליהם, חשוב לזכור שיש היום צמאון גדול אצל בני הנוער לשמוע דברי תורה ולהתחבר למסורת ויש ב"ה מרצים בשפע שישמחו לבא ולהעביר שיעור כי לזכות גדולה תיחשב בעיניהם.לסיום רציתי להקדיש לכם שיר קצר בבחינת "תן לחכם ויחכם עוד":


 "לחזור למקור"


על פרשת דרכים
אחרי קולות עמומים
בלהט נשרכים…
צללים לאן אתם הולכים
צוללים ודועכים
כיצד את עברכם
לאחור משליכים
צלם אנוש, נזר הבריאה
רחק מכם והלאה
לבורות נשברים
את נשמתכם משליכים
תחתית להם אין
מה, לא רואה העין?!
הטו אוזן נשמות
עורו עורו לבבות
השליכו מחשבות זרות ללהבות
מליבכם הסירו אהבות אסורות
 


חזרו הביתה אל מולדתכם
חדלו מלרעות בשדות זרים
ולהעלות על שולחנכם
יין נסך ופת נוכריםשובו בנים שובבים
אל שולחן אביכם
אנא חוסו על נשמתכם
זאת דברתי למענכם
למען תחיו ותשמח נפשכם.*** בשם ה' נעשה ונצליח וה' ברחמיו עלינו ירויח ***לכל מי שמאמר זה אכן נגע ללבו, אבקש לפרסם אותו


בכל אתר ואתר ציבורי שיהיה לתועלת ולזיכוי הרביםתזכו למצוות ותבורכו מפי עליון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0