r סטנד אף (נוּכרֵה) תימני לפורים - נוסח תימן

סטנד אף (נוּכרֵה) תימני לפורים

23 ינואר


 


לחץ כאן 


 


פורים פורים


פורים פורים פורים לנו              ברוך אשר בחר בנו:


 


יתרומם שם אלהינו                   הנוקם את נקמתינו


מעמלק ראש צרינו                כי ברפידים נלחם בנו:


 


ואף גם זאת בהיותינו                 גולים בארץ אויבינו


לא עזבנו אלהינו                      להפר בריתו איתנו:


 


סתר היתה לראש                   אל מלך גדול וקדוש


בימי המלך אחשורוש                 י"י הוא משגב לנו:


 


פתשגן הנשתון                 להכרית את עם לא אלמן


בעצת הצורר המן                        אזי חיים בלעונו:


 


שלח רצים דחופים               אל שבע ומאה ועשרים


להשמיד כל היהודים                   לולי י"י שהיה לנו:


 


לבש נקם ולי חסה                    על יד ימיני והדסה


זמר חדש אליו אשא                  עד הנה י"י עזרנו:


 


ויוציאנו לרוחה                                 ומיגון ואנחה


ליהודים היתה שמחה                 ואור יקר זרח לנו:


 


מלאו גביעכם יין                         ושלחו מנות לאין


ונראה עיו בעין                            בשוב י"י אותנו:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0