r סיקור הכנסת ספר תורה של מש' פריג' ומשפחת סוברי - נוסח תימן

סיקור הכנסת ספר תורה של מש' פריג' ומשפחת סוברי

23 ינואר

במעמד מרומם, נשגב וקדוש, "ברוב עם הדרת מלך" ובשמחת תורה אמיתית בחוצות קריה, הלוא היא העיר הגדולה פ"ת, התקיים אמש טכס הכנסת ספר תורה (שני) שנתרם ע"י הגב' אורה פריג' מנב"ת, לזכרה ולעילוי נשמתה הטהורה של בתה אסתר ז"ל שנפטרה בטרם עת והשאירה בעל וילדים עוללים רכים. יש לציין שלפני מספר שנים, הגב' אורה פריג' תרמה ספר תורה (ראשון) לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה של בנה הגדול, הרצל ז"ל. כמו הספר הקודם, גם ספר תורה זה הוכנס לבית הכנסת המרכזי ליהודי תימן "משכן גנים" אשר בשכונה המזרחית של פ"ת, שכונת עין גנים.


לקראת סיום הטכס התקיים "מעמד קידוש השם" מרטיט לב וסוחף ואשר על פי עדותם של זקני השכונה, מעמד קדוש כזה לא נראה בשכונה זה כבר מספר שנים. לאורך כל מסלול התהלוכה, בשירים וריקודים, מאות אנשים, נשים וטף הן מהעיר פ"ת והן ממקומות אחרים בארץ. התאספו ונקבצו "בלב אחד כאיש אחד", כמו מקשה [=מעמד קידוש שמו הגדול. ודו"ק] אחת ודבוקה אחת והסתופפו כדי לקדש שם ה'. את תיכנון ואירגון האירוע הקדוש נטלו על עצמם איש העסקים מר חיים סוברי הי"ו ורעייתו הפעלתנית, הגב' שושנה סוברי מנב"ת, אחת משלוש בנותיה של התורמת הגב' אורה פריג'.


ספר התורה המהודר שנכתב ע"י הסופר הידוע הרב אביעד ערוסי הי"ו הוצב במרכז המדשאה הגדולה שע"י בית הכנסת ופסוקי "שמע ישראל", "ה' הוא האלוהים" ו"ה' מלך" נשמעו בראש חוצות, הרעידו והרטיטו לבבות וגופים.


בטכס המרהיב והמרשים שהונחה בהתנדבות, בנועם ובחן רב, תוך כדי טיבולי תורה למכביר ע"י המרצה הבכיר בתחומי היהדות, מורשת ומסורת יהדות תימן, ד"ר מוטי גולן הי"ו, נכחו רבים מאנ"ש, כמו גם אישים מכל גוני הקשת החברתית, העסקית והפוליטית. בלטו בנוכחותם: הרה"ג מו"ר הרב יפת טיירי, ראש ישיבת "שדה חמד". הרה"ג מו"ר הרב יהונתן אדואר, רב מרכז העיר פ"ת ונשיא מוסדות "אור אברהם אוהבי". הרה"ג הרב חיים צדוק, ראש כולל "משכנות שלום". הרה"צ בנימין גבאי הידוע בכינויו "המקובל מהרצליה". הרב אבנר בנאי. הרב שלום צדוק. הרב יהודה (רותם) צברי, נכדה של התורמת. מר יצחק קעטבי, ראש מועצת קריית עקרון (בעבר) ויו"ר עמותת "שרשרת הדורות" אשר שמה לה כמטרה לקרב לבבות, לחנך לאהבת הבריות והזולת ולהעצים את אורחות חייהם של יהודי תימן, תרבותם וערכיה של עדה חשובה זו, כמו גם עדות אחרות. מר איציק אוחיון, ראש עיריית פ"ת. ד"ר אמנון מעבי, עו"ד אדי סוברי,נכדה של התורמת ואחרים.


סעודת המצווה שהייתה עשירה ב"רוח ובגשם" נערכה בחצר בית הכנסת "משכן גנים" כשרבנים ואישי ציבור מברכים את בעלי האכסניה, את התורמת ומשפחתה ומוסרים דברי חיזוק ודברי תורה בלילה קדוש שכזה.

0