r

סיקור מסיבת ראש חודש במושב פדויים

23 ינואר

בערב ראש חודש אלול נערכה מסיבת ראש חודש במושב פדויים ברוב פאר והדר בהשתתפותו של הרה"ג רון אל אהרון שליט"א דיין בנתיבות ורב קהילת "שבזי" בבאר שבע.
התיחד ערב זה שכו נשא בו הרב רון אל אהרון דברי חיזוק ומוסר לקראת החודש שבא עלינו לטובה הרב דיבר בשבח "האשמורות" ובצורך הגדול להתחזק ולעורר איש את רעהו להשכים קום לאמירת "האשמורות" ברוב עם. וכבר יצא הרב בכרוז לבני העדה להתחזק בעניין "האשמורות" ולא להסתמך על המקילין. (ראה כרוז בנפרד).
כמו כן שמחה מיוחדת הייתה בערב זה שכן מלאו שלוש שנים ליסוד בית הכנסת "אהבת אחים" במושב פדויים ע"י ישראל דהרי הי"ו שהוא בנו של הרב במקומי זצ"ל וכן ע"י ר' שלום מחפוד הי"ו מגדולי אנשי החינוך באיזור, בית הכנסת פעיל יום יום ושוקק לימוד תורה ואהבת חינם, על אף המקום הקטן והישן פנים בית הכנסת רחב ומחודש להפליא.
הרב רון אל אהרון שליט"א ברך בסיום הערב את כל הקהילה ואמר: כי כל מה שיצמח לתורה ויראת שמיים במושב פדויים יהיה בזכות קהילה זו.

מבנה בית הכנסת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0