r

סיקור עצרת ההתעוררות

23 ינואר

בס"ד


כתבה לאחר העצרת תשע"ד


 


אלפים מבני קהילות קודש בני תימן השתתפו בעצרת תפילה, חיזוק והתעוררות, שנערכה במוצאי שבת פרשת "ניצבים וילך", באולמות "ארמונות חן" בבני ברק. את המעמד האדיר פארו בנוכחותם גדולי ומאורי יהדות תימן המעטירה ועשרות רבנים מכל רחבי הארץ ובניהם ראשי ישיבות וכוללים, רבני ערים ושכונות, מורי הוראה ויושבי על מדין, רבני בתי ההוראה שע"י "איחוד בני התורה" ורבני ק"ק.


המעמד המפואר והמרומם המאורגן ע"י "איחוד בני התורה" הפועלים רבות למען ציבור האברכים ובני התורה, מהווה זו השנה העשירית ברציפות כאירוע השנתי המרכזי המלכד ומאחד את עולם התורה מק"ק בני תימן על כל גווניו, כאשר אלפי האברכים בני התורה ובחורים מהישיבות הקדושות וכן מאות נשים ממלאים את האולמות וצופים במסכי ענק לדברי החיזוק וההתעוררות כהכנה לימי הדין מגדולי התורה שליט"א.


את המעמד פתח הגאון רבי יורם סרי שליט"א מרבני בתי ההוראה של האיחוד בדברי ברכה למארגני הכנס הקדוש, בדבריו הסביר באריכות את טעם אכילת הסימנים בר"ה מהבחינה הרוחנית.


הגאון רבי אהרון חדד שליט"א ראש ישיבת שערי תבונה האריך בדברי הגמ' ביומא המתארת את המשפט בבי"ד של מעלה לאחר מאה ועשרים, כשהשאלה העיקרית היא מפני מה לא עסקת בתורה, וקרא להתחזק בלימוד התורה ולהוסיף חיילים לתורה – שהם התשובה לכל המקטרגים המנסים לפגוע בכרם ישראל.


הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א רבה של ראש העין פתח בחשיבות האחדות בימים אלו ואמר, אשרינו שזכינו לראות תחת קורת גג אחת כ"כ הרבה בני תורה מחובשי ספסלי בית המדרש ועשרות רבנים המפארים את הבמה, זו היא מטרה כשלעצמה ועצם ההתכנסות הערב, היא ההתעוררות הגדולה, כמו שכתוב בפרשה "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה'.." ומבואר שזו גם הכוונה לאחדות עם ישראל ביום ר"ה, שהיא בתוספת לימוד התורה וההתחזקות בקיום המצוות – מעמידים אותנו לזכות בדין.


הגאון רבי פנחס קורח שליט"א רב ומו"צ דק"ק "שערי הלכה" פתח בשבח האכסניה – "איחוד בני התורה", במשא קודשו הרחיב בנושא ההכנה ליום הדין שההרגשה צריכה להיות של "כדלים וכרשים באנו לפניך" ועל אף הזכויות של לימוד התורה וקיום המצוות שהיו בשנה החולפת, אין לשבת שאננים בימים אלו, מכיוון שכל שנה וההקצבה שלה, בפרנסה, בבריאות ובשאר העניינים.


הגאון רבי שלמה קורח שליט"א המרא דאתרא הביא את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה שאומר "ואל תאמר שאין תשובה אלא במעשים כגון גונב רוצח וכו' אלא יש תשובה גם מהדעות הרעות שהם קשים יותר" וההסבר, שכל המידות הרעות אינם באות מתכונות שליליות, אלא הן נובעות מדעות רעות – שאין אדם בדעתו רואה במידה הרעה שום פגם, ומטרתה של התכנסות זו – שנתבונן במעשנו, ותשובת המשקל הינה, שנשנה את דעותינו לטובה.


את המשא המרכזי נשא הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה שהביא את דברי הרבינו יונה שאומר "אם לא יתבונן האדם במעשיו על מה יעשה תשובה?" הרי "דרך איש ישר בעיניו", קמים כל יום מוקדם לאמירת סליחות בהרגשה שעשינו תשובה, הסליחות והווידוי רק מעוררות לתשובה, התנאים לכפרת העוונות תלוי בידיעת ההלכות ויסודות התשובה. כ"כ קרא לאברכים ובחורי הישיבות להתחזק בלימוד התורה בתקופה קשה זו לעולם התורה כשהעיקר הוא שכל אחד יבדוק אם הוא בגדר עובד ה' באמת. בסיום דבריו חיזק את מפעלי החסד "חסדי נעמי" שתרמו את האולמות לערב הקדוש.


כאמור כל הנואמים עמדו על גודל המעמד המרומם למראה ציבור כה גדול של רבנים ובני תורה והעלו על נס את פועלם הכביר של מארגני הכנס ראשי הנהלת "איחוד בני התורה" שהקימו רשת בתי הוראה בכל רחבי הארץ ובהם משיבים דבר ה' זו הלכה למעלה מארבעים ת"ח מורי הוראה בישראל ובקשו מהם להמשיך ולהרחיב את פעולותיהם בקרב בני התורה.


בחצות בדיוק החלה אמירת הסליחות ברוב עם מתוך ספר "אשמורות האיחוד" שהודפס במהדורה מיוחדת לכבוד הכנס וחולק כשי לבאי ומשתתפי העצרת, כאשר לפני התיבה עברו הרבנים שליט"א.


כמו"כ חולק לבאי הכנס לוח שנה מפואר מתנת "איחוד בני התורה".


מארגני העצרת הודו לכל התורמים שתרמו מהונם ומאונם, לעשרות רכזי ופעילי ה"איחוד" ונציגי הציבור מכל רחבי הארץ, וכן לארגונים שעזרו וסייעו רבות להצלחת העצרת.


יצוין כי אלפים מכל רחבי הארץ, שנבצר מהם להגיע, האזינו למהלך העצרת שהועברה בשידור חי במערכות "קול הלשון". שגם הוקלט ונשמר וניתן להאזין לדרשות ואמירת הסליחות בכל עת בטל': 03-6171011 מדור כנסים מיוחדים.


בסיום העצרת שנמשכה עד 2:00 לפנות בוקר התפזר קהל האלפים בתחושה של אחדות והתרוממות הרוח לקראת ימי הדין הקרבים ובאים. 


 


לחץ להגדלה…


  


לחץ להגדלה


 


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0