r סיקור עצרת תפילה, חיזוק והתעוררות בבני ברק - נוסח תימן

סיקור עצרת תפילה, חיזוק והתעוררות בבני ברק

23 ינואר

אלפים מבני ק"ק בני תימן השתתפו בעצרת תפילה, חיזוק והתעוררות, שנערכה במוצאי שבת פרשת "ניצבים וילך", באולמות "ארמונות חן" בבני ברק. את המעמד האדיר פארו בנוכחותם גדולי ומאורי יהדות תימן המעטירה ועשרות רבנים מכל רחבי הארץ ובניהם ראשי ישיבות וכוללים, רבני ערים ושכונות, מורי הוראה ויושבי על מדין, ורבני ק"ק לבני תימן.
המעמד המפואר והמרומם המאורגן ע"י "איחוד בני התורה" שהינו גוף עצמאי, ללא זיקה ושייכות ציבורית, הפועלים רבות למען ציבור האברכים ובני התורה, מהווה זו השנה השישית ברציפות כאירוע השנתי המרכזי המלכד ומאחד את עולם התורה מק"ק בני תימן על כל גווניו, כאשר אלפי האברכים בני התורה ובחורים מהישיבות הקדושות וכן מאות נשים ממלאים את האולמות וצופים במסכי ענק בדברי חיזוק וההתעוררות כהכנה לימי הדין מגדולי התורה שליט"א.
את המעמד פתח הגאון רבי יצחק מועלם שליט"א רב הקהילה התימנית בביתר וראש כולל "גן רווה" שהביא מדברי ר"ח מוואלוז'ין שכתב "מחשבה פסולה מחריבה עולמות ומחשבה כשרה בונה עולמות" והרחיב על ההכנה הנדרשת מבן תורה לקראת ראש השנה, להבין את עומק יום הדין והעמידה במשפט לפני בורא עולם הדן את האדם אפילו בדברים שיש בליבו ובמחשבתו.
הגאון רבי דוד לוי שליט"א ראש ישיבת "חומת ציון" עמד בדבריו על המובא בספרי המוסר "אדם דואג על דמיו ואינו דואג על ימיו" אך אינו שם אל ליבו שהדאגה על הפסד ממונו הינה הבל, שהרי בהגיע ימי הדין בבואו לעשות חשבון נפשו הלא יוכח כי "דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים" וקרא לניצול הימים הנוראים לתשובה ומעשים טובים.
הגאון רבי פנחס קורח שליט"א רב ומו"ץ דק"ק "שערי הלכה" ציטט מדברי הרמב"ן בסוף פרשת בא "כל מקום שמתאספים מעם ישראל וקוראים אל ה' זהו קידוש שם שמים" וכמובן שכל המשתתף במעמד קדוש זה שותף הוא לקידוש ה' גדול. לסיום הביא את הזוהר על הפסוק "אתם ניצבים היום כולכם" שפירש "היום" זה היום המיוחד,שהוא יום ראש השנה שצריך אדם לפשפש במעשיו האם באמת יש לו ביום זה תחושה והרגשת היראה מפני אימת הדין.
המרא דאתרא הגאון רבי שלמה קורח שליט"א הביע בפתח דבריו את התרגשותו למראה עשרות הרבנים והציבור הגדול ואמר רואים בכנס הזה כמו בכנסים הקודמים אות חיים ועדות לקיומה של תורה שעל אף התלאות הרוחניות שעברו עולי תימן בעלייתם ארצה והמזימות לנשל אותם מיהדותם ולהטותם מדרך התורה, יהדות תימן פורחת בתפארתה כאשר אלפי אברכים ובני תורה חובשים כיום את ספסלי בתי המדרש. והביא את עצתו של רבי אהרון קוטלר שכתב בספרו שכל הרוצה להצליח בעשיית התשובה יעסוק בזיכוי הרבים.   
את המשא המרכזי בנושא התשובה נשא הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה שהקשה מדוע בתורה לא מוזכר ראש השנה כיום דין, אלא כ"יום הזיכרון" וכן בתפילה אנו אומרים "את יום הזיכרון הזה" ופירש עפ"י הגמ' "אמרו לפני זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה" דהיינו הקב"ה מחכה שבניו יחזרו בתשובה, כדי שיעלה שזיכרונם לפניו לטובה ויעניק להם חיים, בריאות ופרנסה, על מנת שיוכלו לעסוק בתורה ובמעשים טובים בנחת ובשלווה כאב הזוכר תמיד את בנו להיטיב עימו. בסיום דבריו חיזק את מפעלי החסד "חסדי נעמי" שתרמו את האולמות לערב הקדוש.
כאמור כל הנואמים עמדו על גודל המעמד המרומם למראה ציבור כה גדול של רבנים ובני תורה מבני ק"ק תימן והעלו על נס את פועלם הכביר של מארגני הכנס ראשי הנהלת "איחוד בני התורה" ובקשו מהם להמשיך ולהרחיב את פעולותיהם בקרב בני התורה. 
בחצות בדיוק החלה אמירת הסליחות ברוב עם מתוך ספר "אשמורות האיחוד" שהודפס במהדורה מיוחדת לכבוד הכנס וחולק כשי לבאי ומשתתפי העצרת, כאשר לפני התיבה עברו הרבנים הגאונים: רבי פנחס קורח שליט"א הידוע בתפילתו הזכה המרטיטה את נימי הלב, רבי עזריאל מנצור שליט"א, רבי אברהם אריה שליט"א והרב יהודה גמליאל.
כמו"כ חולק לבאי הכנס לוח שנה מפואר מתנת "איחוד בני התורה".
מארגני העצרת הודו לכל התורמים שתרמו מהונם ומאונם, לעשרות רכזי ופעילי ה"איחוד" ונציגי הציבור מכל רחבי הארץ, וכן לארגונים שעזרו וסייעו רבות להצלחת העצרת.
יצוין כי אלפים מכל רחבי הארץ, שנבצר מהם להגיע, האזינו למהלך העצרת שהועברה בשידור חי במערכות "קול הלשון" ו"הקו החדש". שגם הוקלט ונשמר בקול הלשון וניתן להאזין לדרשות ואמירת הסליחות בכל עת בטל' 03-6171011.
בסיום העצרת שנמשכה עד 2:00 לפנות בוקר התפזר קהל האלפים בתחושה של אחדות והתרוממות הרוח לקראת ימי הדין הקרבים ובאים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0