r

סיקור שמחת בית השואבה בבאר שבע

23 ינואר


שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו בקהילת "שבזי" שכונה א' באר שבע


במוצאי שבת ויום טוב ראשון של חג הסוכות נערכה ברוב פאר והדר שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו, במרכז הקהילתי "בית שבזי" בשכונה א' בבאר שבע.


בשמחה ניגן ושר האמן ר' נועם רדעי הי"ו והצטרף אליו הר' רונן כהן עם מערכת תופים, השמחה הייתה גדולה מאד ורבים מבני הקהילה מרחבי העיר הגיעו לשמוח בשמחה של מצווה. גם הנשים נטלו חלק בשמחה בעזרת הנשים.


את הערב כיבדו הרבנים הגאונים:


הרה"ג יהודה דרעי שליט"א רב העיר וראב"ד וחבר מועצת הרה"ר לישראל.  אשר דיבר בשבח קהילת "שבזי" וציין לשבח את יו"ר העמותה מר ציון אחרק הי"ו שפועל ללא לאות בקרב העדה.  כמו כן שיבח הרב דרעי את רב הקהילה הרה"ג רון אל אהרון שליט"א על גדלותו בתורה ועיסוקו בקרב כלל האוכלוסייה לשם שמיים.


הרה"ג רון אל אהרון שליט"א דיין בביה"ד נתיבות ורב קהילת "שבזי" בב"ש דיבר על מהות השמחה בימים אלו, שהם "המצבר" של השמחה לכל השנה.


יו"ר העמותה מר ציון אחרק הי"ו, הקריא לציבור מכתב ברכה שכתב הרה"ג דרעי שליט"א לפני כשמנה שנים עוד לפני יסוד "בית שבזי" והראה שדברי הרה"ג דרעי התקיימו במלואם, כמו כן ביקש במעמד זה מהרב דרעי לדאוג להמשך קיום הקהילה ע"י מינוי של הרב רון אל לדיין בביה"ד הרבני ב"ש.


נשיא העמותה מר ישראל חן הי"ו, חתם בדברי ברכה לכלל הציבור ובירך שירבו שמחות של מצווה במקום הקדוש הזה.


 


הציבור שאב נחת מרובה הן מדברי התורה והן מהשמחה הגדולה, במקום היה כיבוד קל וחולקו שקיות ממתקים לילדים.

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0