r ספר תורה אלגלך - נוסח תימן

ספר תורה אלגלך

23 ינואר

בצפון תימן במקום הנקרא מאדאן היה בית כנסת הנקרא כניס בית אליבי. בבית הכנסת היה ספר תורה מקודש הנקרא אלגלך, והספר היה עושה פעולות. בכל מחוז תימן ידעו על קדושת הספר אלגלך והיו מבקרים אצלו הרבה אנשים ממקומות רחוקים וגם מקומיים והיו אומרים אנחנו ניזור אלגלך.


משמעות המילה ניזור- נשתטח לפני הספר, וכל מי שיש לו, או לבני משפחתו מחלה היה בא לבקר אלגלך להתפלל ולהתחנן ולבקש מד' שישלח לו ולקרוביו רפואה. ומפני שהיו מאמינים באמונה שלימה בד' ובתורה הקדושה, היו נענים ומתרפאים ממחלותיהם.


 


מפעולות אלגלך


 
  • שנה אחת היתה בצורת, לא היו גשמים והיה רעב בכל צפון תימן מפני שלא היתה תבואה. שני ערבים ידעו שיש לבית כנסת אלבי תרומות ונדרים ורצו לגנוב אותם. בשעת לילה מאוחרת באו ליד בית הכנסת ורצו לפרוץ את הדלת ולהכנס. הם התחילו בפריצה, והנה לתדהמתם זרחה השמש ובכל הסביבה היה אור יום, נבהלו ונסו על נפשם. רק הלכו בערך עשרים מטר והנה חזר החושך של הלילה כמו שהוא. חשבו מה לעשות ואמרו שאולי זה רק נדמה להם.      חזרו שוב ורצו לנסות לפרוץ את הדלת והנה שוב היה אור יום כמו בפעם הראשונה. חזרו בפעם השלישית והדלת נפתחה. נכנסו לבית הכנסת ורצו לקחת כל מה שיש בבית הכנסת והנה חושך, לא רואים כלום. רצו לצאת מבית הכנסת, התחילו למשש בקירות כדי לצאת והנה אין דלת. כל הלילה חיפשו את הדלת ולא מצאו אותה עד הבוקר. מוקדם בבוקר קם הגבאי לפתוח את בית הכנסת והנה הערבים בפנים. אמר להם "מה אתם עושים כאן?" סיפרו את כל מה שקרה להם. אמר להם "יש ספר מקודש". מיד האמינו כי בגלל קדושת הספר קרה להם מה שקרה.

 
  • בצפון תימן היה מנהג שבליל הושענא רבה ובליל מתן תורה לומדים היהודים כל הלילה, מהערב ועד זמן תפילת שחרית. מתפללי בית כנסת אלבי התחילו ללמוד בליל הושענה רבה ואחד המתפללים שכב וישן מתחת לארון הקודש, וכנראה שהוא לא היה בסדר הדלת של ארון הקודש נעקרה ממקומה ונפלה על ראש האיש השוכב ופצע אותו בראשו. מיד קם האיש וראשו זב דם. כל הנוכחים צעקו עליו ואמרו לו "טיפש, לא מצאת לך מקום לישון אלא תחת ארון הקודש? מגיע לך מה שקיבלת".

 
  • וכן באחת השבתות בתפילת שחרית, הוציאו את הספר אלגלך לקריאת הפרשה והזמינו אחד המתפללים לקום לברך, וכנראה הוא לא היה נקי אולי ראה קרי. לפני שהוא ברך, החזן הראה לו את מקום התחלת הקריאה והנה הוא רואה את כל הדף של הספר מחוק. אמר לחזן "כל הדף מחוק אי אפשר לקרוא בספר". מיד הבין החזן ואמר לו לשבת. החזן הזמין אדם אחר שיקרא בתורה, השני ראה את הדף והנה הוא בסדר. מיד הודה הראשון שהוא לא היה נקי והבין שבגלל זה הוא ראה את כל הדף מחוק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0