r

עלון אור ההליכות לחודש ניסן

23 ינואר

בעלון:  • דברי מו"ר הרה"ג רצון ערוסי יצ"ו  "חג הפסח במחשבה ובהלכה"

  • "האמת והשלום – הסותרים זה את זה?" מאת הרב ד"ר אדיר דחוח-הלוי יצ"ו

  • "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו


  • "החדש הזה לכם…" וגאולת ישראל מאת ר' יזהר אפגן יצ"ו


  • שו"ת מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א


  • והמדור החשוב "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו", תשובות מאת מו"ר הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל

לצפייה בעלון לחץ כאן…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0