r

עלון אור ההליכות לחודש תמוז

23 ינואר

בעלון:  • דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  "המתירנות ככלי מלחמה בישראל"


  • "אור המשנה" מאת הרב ד"ר אדיר דחוח-הלוי יצ"ו  • "ידיעה ואמונה" מאת הרב עזריאל צדוק הי"ו

  • "מהו מעשה טוב?", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו

  • והמדור החשוב "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו", תשובות מאת מו"ר הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל

לצפייה בעלון לחץ כאן…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0