r
23 ינואר

בית הכנסת "עץ יוסף" רחוב בעל השאילתות 14א, קרית משה (ליד המלונות), ירושלים
נוסח התפילה – בלדי
שחרית בימות החול – 5:40. שני וחמישי – 5:30.

מנחה סמוך לשקיעה וערבית לאחר מכן
שיר השירים –  עם כניסת השבת. שחרית בשבת – 7:00.
לפרטים: 052-8086642 (שמואל). דוא"ל:
bketsyosef@gmail.com

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

0