r פורים פורים - נוסח תימן

פורים פורים

23 ינואר

פורים פורים פורים לנו           ברוך אשר בחר בנו:


 


יתרומם שם אלהינו                   הנוקם את נקמתינו


מעמלק ראש צרינו                כי ברפידים נלחם בנו:


 


ואף גם זאת בהיותינו               גולים בארץ אויבינו


לא עזבנו אלהינו                      להפר בריתו איתנו:


 


סתר היתה לראש                  אל מלך גדול וקדוש


בימי המלך אחשורוש                י"י הוא משגב לנו:


 


פתשגן הנשתון                 להכרית את עם לא אלמן


בעצת הצורר המן                       אזי חיים בלעונו:


 


שלח רצים דחופים             אל שבע ומאה ועשרים


להשמיד כל היהודים                לולי י"י שהיה לנו:


 


לבש נקם ולי חסה                  על יד ימיני והדסה


זמר חדש אליו אשא                 עד הנה י"י עזרנו:


 


ויוציאנו לרוחה                            ומיגון ואנחה


ליהודים היתה שמחה                ואור יקר זרח לנו:


 


מלאו גביעכם יין                    ושלחו מנות לאין


ונראה עיו בעין                        בשוב י"י אותנו:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0