r פיוט בנגינה שרעבית - נוסח תימן

פיוט בנגינה שרעבית

23 ינואר

לחץ כאן
הקלטה נדירה ביותר של פיוט בנגינה שרעבית מקורית בבית הכנסת מאור חיים בלוס אנג'לס
החזן: האברך הצעיר שמואל חופי הי"ו מראש העין
הפיוט: "הכון לקראת אלוקיך ישראל" של יום הכיפורים
בפיקוח: הרב אברהם אריה שליט"א
צילום והפקה: אמיר שרעבי הי"ו
 
עוד הנצחה של ניגון הולך ונעלם של הקהילה החשובה הזאת, מקום הולדתם של הרש"ש הקדוש, אבא שלם שבזי, ר' מרדכי שרעבי זצוק"ל ועוד.

0