r פירוש חיי שלום לפרשת ואלה המשפטים - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת ואלה המשפטים

23 ינואר

   הנה אנכי שולח מלאך לפניך, נלע"ד לרמוז בזה אם אפשר מה שארז"ל שבעת פטירת הצדיק מן העה"ז מלוים אותו מלאכי מעלה ובפרט מלאכים שנבראו מכח תורתו ומעשיו הטובים עד שיגיע למקום מנוחתו בסוד והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך ושומרים אותו בדרך מכל המקטרים, וז"ש הנה אנכי אמר הנה שהוא ל' שמחה כנודע כי אין שמחה כשמחה זו בעת שילך האדם לפני בוראו בפני' מאירות ומע"ט שעשה ושאר הפסוק הוא מובן עם האמור ודו"ק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0