r פירוש חיי שלום לפרשת עקב - נוסח תימן

פירוש חיי שלום לפרשת עקב

23 ינואר

והיה עקב תשמעון וגו' אשר נשבע לאבתיך ואהבך וברכך והרבך וגו'.


   הנה נלע"ד אם אפשר לתת טוב טעם על הבטחות אלו שבפ' זה ואהבך שהם תשלום גמול על קיום משפטי התורה שנזכרו בפ' הקודם והיה עקב והוא כי הנה סיים בפ' הקודם כאשר נשבע לאבותיך וסמך לו ואהבך כנגד אברהם הנק' אוהב דכתיב זרע אברהם אוהבי שיאהב אותך השי"ת בזכות אברהם וברכך בזכות יצחק דכתיב ביה ויזרע יצחק וגו' ויברכהו ה', והרבך בזכות יעקב דכתי' ביה אני אל שדי פרה ורבה.


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0