r פירוש כסף צרוף לפרשת בחקתי - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת בחקתי

23 ינואר

ופניתי אליכם והפריתי אתכם וגו'. ופניתי גי' תקון אפשר שבזה יהיה תקון לכם ותקנ"ו שלמות לעצמכם מק"ו שמצד ההכרח שעיקר ביאת האדם לזה העולם לתקון ולהשלים האדם העליון אשר ממנו נחצב האדם התחתון ובזה יהיה שכרכם בצדכם והפריתי אתכם כ"י בסוד פרי המועיל לגוף ולהנאתו, וסוד והפריתי גי' אשי"ת פי' שיתי"ן שפי' יסוד שתהיו אתם יסוד ועיקר והכל בטילים וטפילים אצלכם ולא עוד אלא שאתם גורמים ירידת השפע מד' עולמות אבי"ע סוד ד' שמות עסמ"ב שהם גי' רג"ל וגם מפנימיות ע"ב שבאריך אשר יש בו ד' יודי"ן אשר כל א' כלולה מעשר והם ת' הרי רג"ל ת' גי' מהרבית"י בזה יהיה הריבוי של ההשפעות לעליונים ולתחתונים אלא שבתחלה נכללים כולם באימא ומשם יתקיים אשר תנ"ה הודך על השמים שיורד השפע הנזכר מלובש תוך אימא שסודה גי' אהי"ה דיודו"ן דאלפי"ן דההי"ן שהם גי' תנ"ה ומשם אל החסד הנק' יא"ל בסוד חסד א"ל כל היום ומשם אל המלכות הכלה הכלולה המתברכת בכל אלו ועיקר המלכות היא הבריכה העליונה היא הק' ברכות שהיא המדה העשירית וכלולה מהעשר בסוד ק' ואז יתקיים בנו והקימותי את בריתי אתכם ותמצא תנ"ה א"ל ק' גי' תקפ"ו וכן והקימותי עם ח' אותיות של תי' והקימותי והכולל גי' תקפ"ו בזה יהיה הקמה לכל והעיקר הקמת הברית הוא מאתכם שאתם מוכרחים לעורר את הגאולה ובמה בתשובה, השי"ת יבש"ל:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0