r פירוש כסף צרוף לפרשת בלק - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת בלק

23 ינואר

וירא בלק בן צפור וגו'. מהו וירא, אלא אפשר לומר כי האדם צריך להבין ולראות על איזה צד ועילה יברח ויפרד מבלק שהוא כנוי לס"מ שהוא גי' קל"א ע"ה שהוא משכים לפתחו של אדם לפתח חטאת רבץ, ואויב הוא ואורב הוא לו בדרך והוא בא ללוק דמו של אדם, כי הדם הוא הנפש , שהיצה"ר הוא מתאוה לטרוף נפש הצדיק ולחוטפה לפיכך צריך האדם להתחכם לבא לו במרמות וחכמות עם נבר תתבר ועם עקש תתפל כדי להנצל ממנו וממצודות ורשתות שלו ולא ילכד בחבלי חטאתו, וכשרואה בלק היינו ס"מ שקם האדם כנגדו ולא יוכל לו אז הוא עף ובורח כצפור נודד מן קנו של אדם. בלק בן ס"ת קן. והאדם נשאר צרוף בעליל לארץ העליונה, וזה גרם לו שעשה האיש הישראלי שלא המרה דברי אלהים חיים רגזו ואל תחטאו, לאמרי, לא מרי כלומר שלא המרה והחליף האל הקדוש באל זר, אלא נתיירא לעצמו מתחילת נטיעתו וביאתו אליו. ויגר, כלו' פחד ונתירא. מואב אותיות מבוא כלומר ששמר עצמו מעת בואו אליו הוא וכל כוחותיו. כי רב הוא כלומר ידוע שהוא אש הוא מלאך ואנו ב"ו, ואיך יוכל הבשר על האש אם לא בסיוע האל יתברך כמ"ש רז"ל אלמלא הקב"ה עוזר את האדם אינו יכול לו. ויקץ מואב ר"ת מ"ו הוא מילוי דע"ב כשהקב"ה עוזר האדם ומטה אליו החס"ד אז ויקץ מואב. מואב גי' טמא ע"ה הוא ס"מ הנק' טמא הוא קץ מפני בני ישראל שרואה שהשכינה חופפת ושורה עליו, מפני בני ישראל ר"ת גי' ב"ן וס"ת גי' ב"ן עם ב' כוללים שם הוי"ה ב"ה מגין עליו מתחילה ועד סוף, וא"ש הי"ב:    

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0