r פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת בראשית

23 ינואר

ברא אלהים וגו' ארז"ל על ג' דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. תדע לך שלא ברא הקב"ה את העולם אלא בשביל ג' דברים אלו. והם יוצאים מפסוק זה שכן תמצא בראשי'ת בר'א אלהי'ם ס'ת אמת. שמים גי' שלו"ם אח"ד ע"ה. שבזמן שהם ביחוד אחד ומקיימין פסוק ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול שבתורה אז כ"י יש יחוד למעלה ולמטה ויש שלום בעליונים ובתחתונים. ור"ת ב'ראשית ב'רא א'להים ה'שמים גי' די"ן במ"ק. הרי שמתחלת הבריאה הזהיר והעיד עליהם שמים וארץ שאין לכם קיום והעמדה אלא בשביל ג' דברים אלו שיעשו אותן: בראשית תמצא רמז אל ההשפעה ממעלה למטה. תחלה מרום המעלות וראשית דראשית. ומשם נשפע אל ג' ראשונות שסופן בינה שהיא נקראת אלהים ורמוזים במלת ברא כזה א' כתר ר' חכמה ב' בינה ומשם אל השמים שהוא הת"ת ומשם אל המלכות הינו הארץ הנק' מלכות: בראשית עולה גי' אהי"ה. כיצד בראשי"ת. ראשי"ת. אשי"ת. שי"ת. י"ת. ת. חשבון אותיות אלו כ"א גי' אהי"ה. מלמד שברא הקב"ה את עולמו בשם אהי"ה ב"ה. ועוד בראשי"ת במ"ק י"ג ללמדך שברא העולם בזכות י"ג מדות של רחמים. ד"א בזכות י"ב שבטים ויעקב ברא את עולמו:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0