r פירוש כסף צרוף לפרשת ויקחו לי תרומה - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת ויקחו לי תרומה

23 ינואר

ועשו ארון עצי שטים וגו' ידוע שד"ת הם מתוקים מדבש ונופת צופים וסגולת מלכים בתוכה וכולה רמזים וסודות וכל זמן שממשמש ומעיין בה מוצא בה כמה מיני טעמים. הטעם הא' למה הם ג' ארונות ב' של זהב ואמצעי של עץ, וידוע שאילן העליון הוא העץ ואור ישר ואור מקיף הם תוכו ועליו לא יסורו ממנו הם הבאים מא'"ס ב"ה וממה שלמטה ממנו הרי בהכרח שצריך לעשות ג' ארונות הנזכרים שהם רמוזים לסודות עליונים וללמד דעת לאדם בפרט יודעי התורה ומביניה להיותם נקיים מבית ומחוץ, א"נ ג' ארונות רמז לג' פרצופים דזעיר חב"ד חג"ת נה"י. א"'ג הוא רמז לג' עולמות בי"ע וזר זהב הוא רמז לעולם האצילות. הטעם הב' שנזכר בארון זר זהב הוא רמז לכתר תורה כמ"ש חז"ל ג' כתרים הם כתר תורה המתגלה משום שהתורה נקנית במ"ח דברים הנזכרים בבריתא בפיו דאבות ונרמז כאן בס"ת של הפסוק שהיא גי' קנ"ו מ"ח כלומר אם תרצה להיות דרופתקא דאוריתא אז ועשו ארון תעשה בזה האופן תהיה נקי ובר מבית ומחוץ והזהר במ"ח דברים ואז מעלה עליך כאלו גרמת לעשות עצמך כדמות האדם העליון ולא עוד אלא שאתה הגורם להמשיך א"פ וא"מ לאדם העליון זהו וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ ותמשיך לו כתר לראשו זהו ועשית עליו זר זהב סביב ומעשה ידיך אל תרף ממה שהזהירו חכמים בו:     

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0