r פירוש כסף צרוף לפרשת מסעי - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת מסעי

23 ינואר

אלה מסעי בנ"י וגו' אפש"ל כי זה ירמוז למסע האדם מהעוה"ב כי בחיים חיותו אין לו חפץ בזה העולם השפל אלא לקנות חיי העוה"ב וזה בכח תורה ומע"ט אשר ע"י מייחד יסו"מ וקונה חיים העליונים הבאים לו מאימא הנק' עלמא דאתי, מסעי גי' יאהלוההי"ם חיים ה' אלהים הוא הרומז הייחוד וסו"מ, חיים הוא רמז קניית החיים הנצחיים הבאים מאו"א הם י"ה שבשם ולשם עולין הנשמות אשר משם חוצבו ונקראו בני ישראל בני עלמא דאתי, ישראל גי' עלמא דאתי ועוד נוסף ט"ו כלו' שאנו בני או"א שהם י"ה שבשם כיל"ה אשר הוא רומז לבינה כי שם נטיעתם יציאתם וחזרתם שיצאו מארץ העליונה ממצרים הבינה לצבאתם לכמה צבאות וחיילות הנשמות ומשם יורדים דרך קו ימין שהוא סוד משה ואהרן, א"נ ביד משה הוא סוד הת"ת הוא סוד הק"ו סוד ביאתו מיסוד דאבא שהוא דרך הק"ו האמצעי סוד הסולם שהנשמות עולים ויורדים בו ומשם אל אהרן שושבינא דמטרוניתא שהשפע בא לה ע"י ע"כ קוצר הדברים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0