r פירוש כסף צרוף לפרשת נשא - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת נשא

23 ינואר

כה תברכו אב"י. הכהנים יש להם כ"ד מתנות כהונה וברכת כהנים היא חשובה מכולם הרי כ"ה. ויש בה ג' פסוקים, הראשון נגד עולם המלאכים שברכות באים משם לפי' נאמר בו יברכך. השני נגד עולם הגלגלים שמהם באו המאורות חמה ולבנה כוכבים לפי' נאמר בו יאר ה' פניו אליך. השלישי נגד עולם השכל שיש בו דאגות מרובות וקטטות לפי' נזכר בו בו שלום. ופסוק ראשון יש בו ג' חיבות נגד ג' מברכים של חול, השני יש בו ה' תיבות נגד ה' העולים בי"ט, השלישי יש בו ז' תיבות נגד ז' העולים בשבת. פסוק ראשון יש בו ט"ו אותיות נגד שם י"ה, ב' יש בו כ' אותיות נגד שם הי"ה, השלישי יש בו כ"ה אותיות נגד שם יהי"ה, הרי שיש בברכה זו כללות הכל הי"ה הו"ה יהי"ה ועוד בין כולם ט"ו אותיות כנגד ט"ו שנים שעמדו בהן האבות יחד והעולם מראש ועד סוף עליהם עומד. ויש בהם ס' אותיות כנגד ס' גבורים סביב לה:    

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0