r פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך - נוסח תימן

פירוש כסף צרוף לפרשת שלח לך

23 ינואר

וידבר ה' אל משה לאמר, ש'לח ל'ך א'נשים ר"ת שאל וס"ת גי' חיים. ויתר"ו גימט' והתורה. זש"ה חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד. אפש"ל כי תמיד על פי הרוב מורגל בפי האדם שיתן לו חיים, ואם רואה שכוונתו בשאלת החיים הוא לטוב כדי לעסוק בתורה או לקיים המצות לשמו יתברך אז הוא מוסיף כח ומסתייע בעסק התורה, ולקיים המצות וללמוד וללמד כמ"ש רז"ל הלומד ע"מ לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. ולא עוד אלא שנוחל את הארץ ונעשה תייר גדול ונקרא צדיק ע"ש שאחוז במדת הת"ת הנקרא תורה וגם במדת היסוד הנקרא ק"ץ ח"י. וכן כנע"ן גי' ק"ץ. ועוד נקרא כנען ע"ש שהוא נושא ונותן בתורה ותרגום כנען תגרא. בת איש כנעני ת"א בת גבר תגר. וזוהי ההבטחה שהבטיח הקב"ה לצדיקים שנוחלין י"ש עולמות המושרשים בדעת שהוא היסוד ונוחלין הארץ, ולא עוד אלא שע"י הארץ העליונה מתמלאת בי' ספירות, זהו אשר אני נתן ר"ת גי' ב"ן, וס"ת גי' ר"ס, שב"ן שהיא המלכו"ת גורם לה הצדיק המשכת י' הויו"ת שהם גי' ר"ס שהם בחינת ה"ח וה"ג, וג"כ ממנה ימשך כמה וכמה טובות כפולות לבני ישראל. איש אחד איש אחד למטה אבותיו חוזר לשרשו כ"א למדתו שמושרש ממנה, וכל אחד נשיא יהיה ושורר בביתו המוכן לו בארץ החיים אכי"ר. השי"ת ינהלנו בחסדו ויקרב קץ גאולתינו בחיינו ובימינו אמן כן יאמר האדון:    

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

0